SONG FOR BELLY DANCER
PERRY COMO

My youth was spent in the Orient
Where they never taught me to waltz
You'd be surprised when I exercised
It was never done to a waltz!
It was done like this...
But never to a waltz!

In ancient Siam, women like I am
Indoors or on the street...
No woman... dances with her feet!
Egyptian, Persian, only one version
No other stands a chance,
Feet are for walking,
Not for dance!

To an oriental fiddle,
You can see them shake their middle,
The feet don't mean a thing
Middles are all they swing!

Even an egyptian mummy
Wiggles her tummy
Wiggles it so and so
That is the only dance I know!

You don't need an Arthur Murray
Just a fringe that's on the surrey
Will satisfy your needs
Dancing between the beads!

Everybody shake your torso
Sexy but more so,
Shake it, come on, let's go...
Lets do the only dance I know!
Lyrics from http://www.pohodar.com

PÍSEŇ PRO BŘIŠNÍ TANEČNICI
PERRY COMO

Mládí jsem strávila v Orientu,
kde mne nikdy neučili tančit valčík
Byli by jste překvapení, co jsem cvičila
Nikdy to nebyl valčík!
Bylo to jako tohle...
Ale nikdy valčík!

Ve starověkém Siamu ženy jako jsem já
Uvnitř nebo na ulici...
Žádná žena... netančí svýma nohama!
Egypťanky, Peršanky, jen jediný způsob
Nic dalšího nemá šanci
Nohy jsou na chůzi
Ne na tanec!

Za zvuku orientálních houslí
Je můžeš vidět, jak třesou svým tělem
Nohy neznamenají nic
Tělo je jediné, čím pohupují!

Dokonce i egyptská mumie
Vrtí svým bříškem
Vrtí jím ta a ta
Tohle je jediný tanec, který znám!

Nepotřebujete Arthura Murraye
Jen třásně na ???
Uspokojí Tvé potřeby
Tanec mezi korálky

Každý roztřásá Tvůj trup
Sexy, ale tak víc
Třes s ním, no tak, pojďme...
Tančeme jediný tanec, který znám!
Překlad z http://www.pohodar.com