HOPE OF DELIVERANCE
PAUL MCCARTNEY

I will always be hoping, hoping.
You will always be holding, holding
My heart in your hand. I will understand.

I will understand someday, one day.
You will understand always,
Always from now until then.

When it will be right, I don't know.
What it will be like, I don't know.
We live in hope of deliverance
from the darkness that surrounds us.

Hope of deliverance, hope of deliverance.
Hope of deliverance
From the darkness that surrounds us.

And I wouldn't mind knowing, knowing
That you wouldn't mind going,
going along with my plan.

When it will be right, I don't know.
What it will be like, I don't know.
We live in hope of deliverance
from the darkness that surrounds us.

Hope of deliverance, hope of deliverance.
Hope of deliverance
From the darkness that surrounds us.

Hope of deliverance, hope of deliverance.
Hope of deliverance
From the darkness that surrounds us.

Hope of deliverance, hope of deliverance.
Hope of deliverance
From the darkness that surrounds us.

Hope of deliverance, hope of deliverance.
Hope of deliverance
From the darkness that surrounds us.
Lyrics from http://www.pohodar.com

NADĚJE NA VYKOUPENÍ
PAUL MCCARTNEY

Vždycky budu doufat, doufat.
Ty budeš vždycky držet, držet
mé srdce ve své ruce. Porozumím

Jednoho dne porozumím, jednoho dne.
Ty porozumíš vždycky,
vždycky od teď až do té doby.

Kdy to bude v pořádku, to nevím.
Jaké to bude, to nevím.
Doufáme ve vykoupení
z temnoty, jež nás obklopuje.

Naděje na vykoupení, naděje na vykoupení.
Naděje na vykoupení
z temnoty, jež nás obklopuje.

A nevadilo by mi vědět, vědět,
že by Ti nevadilo jednat,
jednat podle mého plánu.

Kdy to bude v pořádku, to nevím.
Jaké to bude, to nevím.
Doufáme ve vykoupení
z temnoty, jež nás obklopuje.

Naděje na vykoupení, naděje na vykoupení.
Naděje na vykoupení
z temnoty, jež nás obklopuje.

Naděje na vykoupení, naděje na vykoupení.
Naděje na vykoupení
z temnoty, jež nás obklopuje.

Naděje na vykoupení, naděje na vykoupení.
Naděje na vykoupení
z temnoty, jež nás obklopuje.

Naděje na vykoupení, naděje na vykoupení.
Naděje na vykoupení
z temnoty, jež nás obklopuje.
Překlad z http://www.pohodar.com