LEAP YEAR
PARKER THEORY

It’s the first sign of life
The phone rings but no one’s there
In the bed of a hospital
A telescope on the porch in the rain appears
I can’t escape
My destination

Pick me up, pick me up
From off the ground
Take me away so I am found
Pick me up, pick me up
Watch my body leave the ground

Without this ship
I’d be sinking
Without this plane
I’d be falling
Without you here
I’d feel nothing
Without you

Running from darkness
I'm empty but you fill me up
Time is running out
These burning senses lead me to you
From here
Behind this wall
I see the ending
Help me to stand
My life your hands
With one purpose
And one destination
Somebody, somebody
Please believe in me
Somebody, somebody
Please

Without this faith we’d lose feeling
Without this heart we’d stop breathing
Without you here there’d be nothing,
Without you
Lyrics from http://www.pohodar.com

PŘESTUPNÝ ROK
PARKER THEORY

To je první známka života
Telefon zvoní, ale nikdo tu není
V nemocniční posteli
Na přístřešku v dešti se objevuje dalekohled
Nemůžu uniknout
Můj cíl

Zvedni mě, zvedni mě
Ze země
Vem mě pryč tak, jak jsem
Zvedni mě, zvedni mě
Dívej se, jak mé tělo opouští zemi

Bez této lodi
Bych se utopil
Bez tohoto letadla
Bych spadl
Bez Tebe tady
Bych necítil nic
Bez Tebe

Běžíc z temnot
Jsem prázdný, ale Ty mě naplňuješ
Čas utíká
Tyto pálící smysly mě vedou k Tobě
Odtud
Za tuto zdí
Vidím konec
Pomoz mi stát
Můj život, Tvé ruce
S jediným záměrem
A jediným cílem
Někdo, někdo
Prosím ve mě uvěřte
Někdo, někdo
Prosím

Bez této víry bych ztratil cítění
Bez tohoto srdce bych přestal dýchat
Bez Tebe tady by tu nebyl nikdo
Bez Tebe
Překlad z http://www.pohodar.com