SCARS
PAPA ROACH

I tear my heart open, I sew myself shut
My weakness is that I care too much
And my scars remind me
that the past is real
I tear my heart open just to feel

Drunk and I'm feeling down
And I just wanna be alone
I'm pissed cause you came around
Why don't you just go home
Cause you channel all your pain
And I can't help you fix yourself
You're making me insane
All I can say is

I tear my heart open, I sew myself shut
My weakness is that I care too much
And our scars remind us
that the past is real
I tear my heart open just to feel

I tried to help you once
Against my own advice
I saw you going down
But you never realized
That you're drowning in the water
So I offered you my hand
Compassions in my nature
Tonight is our last stand

I tear my heart open, I sew myself shut
My weakness is that I care too much
And our scars remind us
that the past is real
I tear my heart open just to feel

I'm drunk and I'm feeling down
And I just wanna be alone
You shouldn't ever come around
Why don't you just go home?
Cause you're drowning in the water
And I tried to grab your hand
And I left my heart open
But you didn't understand
But you didn't understand
Go fix yourself

I can't help you fix yourself
But at least I can say I tried
I'm sorry but I gotta move on
with my own life
I can't help you fix yourself
But at least I can say I tried
I'm sorry but I gotta move on
with my own life

I tear my heart open, I sew myself shut
My weakness is that I care too much
And our scars remind us
that the past is real
I tear my heart open just to feel

I tear my heart open, I sew myself shut
My weakness is that I care too much
And our scars remind us
that the past is real
I tear my heart open just to feel
Lyrics from http://www.pohodar.com

JIZVY
PAPA ROACH

Trhámím otvírám své srdce, šitím se uzavírám
Mou slabostí je, že se příliš mnoho starám
A mé jizvy mi připomínají,
že minulost je skutečná
Trháním otevírám své srdce, jen abych cítil

Jsem opilý a cítím se prachbídně
A chci být jen sám
Jsem nalitej, protože jsi přišla
Proč prostě nejdeš domů?
Protože vysíláš všechnu svou bolest
A já Ti nemůžu pomoct dát se dohromady
Zblázním se z Tebe
Jediné, co můžu říct, je

Trhámím otvírám své srdce, šitím se uzavírám
Mou slabostí je, že se příliš mnoho starám
A mé jizvy nám připomínají,
že minulost je skutečná
Trháním otevírám své srdce, jen abych cítil

Jednou jsem Ti zkoušel pomoct
Navzdory své vlastní radě
Viděl jsem, jak to jde s Tebou z kopce
Ale Ty sis nikdy neuvědomila,
že toneš ve vodě
Tak jsem Ti nabídl (pomocnou) ruku
Svůj vlastní soucit
Dneska v noci je to náš poslední pokus

Trhámím otvírám své srdce, šitím se uzavírám
Mou slabostí je, že se příliš mnoho starám
A mé jizvy nám připomínají,
že minulost je skutečná
Trháním otevírám své srdce, jen abych cítil

Jsem opilý a cítím se prachbídně
A chci být jen sám
Neměla bys už přijít
Proč prostě nejdeš domů?
Protože toneš ve vodě
A já zkoušel Tě chytit za ruku
A nechal jsem své srdce otevřené
Ale Ty jsi nerozuměla
Ale Ty jsi nerozuměla
Dej se dohromady

Nemůžu Ti pomoct dát se dohromady
Ale nakonec můžu říct, že jsem to zkusil
Je mi to líto, ale musím žít dál
svůj vlastní život
Nemůžu Ti pomoct dát se dohromady
Ale nakonec můžu říct, že jsem to zkusil
Je mi to líto, ale musím žít dál
svůj vlastní život

Trhámím otvírám své srdce, šitím se uzavírám
Mou slabostí je, že se příliš mnoho starám
A mé jizvy nám připomínají,
že minulost je skutečná
Trháním otevírám své srdce, jen abych cítil

Trhámím otvírám své srdce, šitím se uzavírám
Mou slabostí je, že se příliš mnoho starám
A mé jizvy nám připomínají,
že minulost je skutečná
Trháním otevírám své srdce, jen abych cítil
Překlad z http://www.pohodar.com