HANDS UP - OTTAWAN

Hands up, baby, hands up,
Gimme your heart, gimme, gimme
your heart give it, give it.
Hands up, baby, hands up,
Gimme your heart, gimme, gimme
your heart give it, give it.
All your love, all your love.

Angel face, I love your smile,
Love your ways, I like your style.
What can I do to get closer to you?
Don't think twice or count to ten.
Don't take advise, don't ask me when.
Just come my way, simply kiss me and say:

Hands up, baby, hands up,
Gimme your heart, gimme, gimme
your heart give it, give it.
Hands up, baby, hands up,
Gimme your heart, gimme, gimme
your heart give it, give it.
All your love, all your love.

With you head up in the sky,
Every day you're walking by,
Why don't you never starts looking at me?
Stop that game, don't waste your time,
For all your dreams are matchin' mine,
No use to play hide and seek for a week.

Hands up, baby, hands up,
Gimme your heart, gimme, gimme
your heart give it, give it.
Hands up, baby, hands up,
Gimme your heart, gimme, gimme
your heart give it, give it.
All your love, all your love.

Let me be your Romeo, your wonder boy,
And your super champ.
Let me take you to the milky way
On a holiday, on a holiday.
Follow me, why don't you follow me?
Just come my way simply kiss me and say:

Hands up, baby, hands up,
Gimme your heart, gimme, gimme
your heart give it, give it.
Hands up, baby, hands up,
Gimme your heart, gimme, gimme
your heart give it, give it.
All your love, all your love.
Lyrics from http://www.pohodar.com

RUCE VZHŮRU

Ruce vzhůru, miláčku, ruce vzhůru,
Dej mi Tvoje srdce, dej mi, dej mi
Tvoje srdce, dej ho, dej ho.
Ruce vzhůru, miláčku, ruce vzhůru,
Dej mi Tvoje srdce, dej mi, dej mi
Tvoje srdce, dej ho, dej ho.
Všechnu Tvou lásku, všechnu Tvou lásku.

Andělská tvář, já miluji Tvůj úsměv,
Miluji Tvé cesty, mám rád Tvůj styl.
Co mám dělat, abych se dostal blíž k Tobě.
Nemysli dvakrát nebo počítej do deseti.
Nedej na rady, neptej se mě proč.
Teď přichází má metoda, nejdříve mě polib a řekni:

Ruce vzhůru, miláčku, ruce vzhůru,
Dej mi Tvoje srdce, dej mi, dej mi
Tvoje srdce, dej ho, dej ho.
Ruce vzhůru, miláčku, ruce vzhůru,
Dej mi Tvoje srdce, dej mi, dej mi
Tvoje srdce, dej ho, dej ho.
Všechnu Tvou lásku, všechnu Tvou lásku.

S Tvou hlavou v oblacích.
Každý den chodíš mimo.
Proč se nidky nezačneš dívat na mě?
Skonči tuhle hru, neplýtvej svým časem.
Přestože Tvé sny se mnou soupeří,
Neskrývej se a hledej celý týden.

Ruce vzhůru, miláčku, ruce vzhůru,
Dej mi Tvoje srdce, dej mi, dej mi
Tvoje srdce, dej ho, dej ho.
Ruce vzhůru, miláčku, ruce vzhůru,
Dej mi Tvoje srdce, dej mi, dej mi
Tvoje srdce, dej ho, dej ho.
Všechnu Tvou lásku, všechnu Tvou lásku.

Nech mě, abych byl Tvůj Romeo, tvůj zázračný kluk.
A Tvůj superkluk.
Nech mě, aby Tě vzal na Mléčnou dráhu.
O prázdninách, o prázdninách.
Následuj mě, proč mě nenásleduješ?
Teď přichází má metoda, nejdříve mě polib a řekni:

Ruce vzhůru, miláčku, ruce vzhůru,
Dej mi Tvoje srdce, dej mi, dej mi
Tvoje srdce, dej ho, dej ho.
Ruce vzhůru, miláčku, ruce vzhůru,
Dej mi Tvoje srdce, dej mi, dej mi
Tvoje srdce, dej ho, dej ho.
Všechnu Tvou lásku, všechnu Tvou lásku.
Překlad z http://www.pohodar.com