INNOCENT
MIKE OLDFIELD a ANITA HEGERLAND

I know you'll never stay the same.
In time most of us lose it.
But I'm hoping just the same.
You'll shine and learn how to use it.

Speak to me, like the very first speak.
You are magnificent, when you're innocent.
Laugh to me, like the very first laugh.
You are from heaven sent, when you're innocent.

My hands hold you and you adore.
Blue eyes turn my direction.
Surprise in everything and your
Body moves in perfection.

Smile to me, like the very first smile.
You are magnificent, when you're innocent.
Walk to me, like the very first walk.
You are from heaven sent, when you're innocent.

Sunrise here comes another day.
Cow jumps over the moon now.
Sometime you will look back and say.
Today I'll sing my own tune.

Sing to me, like the very first sing.
You are magnificent, when you're innocent.
Laugh to me, like the very first laugh.
You are omipotent, when you're innocent.

Speak to me, like the very first speak.
You are magnificent, when you're innocent.
Smile to me, like the very first smile.
You are form heaven sent, when you're innocent.
Sing to me, like the very first sing.
You are magnificent, when you're innocent.
Laugh to me, like the very first laugh...
Lyrics from http://www.pohodar.com

NEVINNÁ
MIKE OLDFIELD a ANITA HEGERLAND

Vím, že nikdy nezůstaneš stejná.
Za čas to většina z nás ztratí.
Ale já doufám přesně v to.
Budeš zářit a učit se, jak to využít.

Mluv na mě, jako bys mluvila poprvé.
Jsi skvělá, když jsi nevinná.
Směj se mi, jako by to byl první smích.
Jsi seslaná z nebe, když jsi nevinná.

Mé ruce Tě drží a uctívají Tě.
Modré oči se stávají mým cílem.
Překvapení ve všem a Tvé
Tělo je čím dál dokonalejší.

Usměj se na mě, jako by to byl první úsměv.
Jsi skvělá, když jsi nevinná.
Pojď ke mně, jako by to byl první krok.
Jsi seslaná z nebe, když jsi nevinná.

Východ slunce tu příjde druhý den.
Dějí se bláznivé věci.
Chvíli se budeš dívat zpět a řekneš.
Dnes budu zpívat mou vlastní melodii.

Zpívej mi, jako by to byl první zpěv.
Jsi skvělá, když jsi nevinná.
Směj se mi, jako by to byl první smích.
Jsi všemocná, když jsi nevinná.

Mluv na mě, jako bys mluvila poprvé.
Jsi skvělá, když jsi nevinná.
Usměj se na mě, jako by to byl první úsměv.
Jsi z nebe seslaná, když jsi nevinná.
Zpívej mi, jako by to byl první zpěv.
Jsi skvělá, když jsi nevinná.
Směj se mi, jako by to byl první smích...
Překlad z http://www.pohodar.com