THE OLD CROSS ROAD

O, my brother, take this warning
don't let old Satan hold your hand
you'll be lost in sin forever
you'll never reach the Promised Land

The old cross road now is waiting
which one is you gonna take
one leads down to destruction
the other to the Pearly Gate

One road leads up to Heaven
the other one goes down below
Jesus, our Savior, will protect you
he'll guide you by the old cross road

The old cross roads now is waiting
which one is you gonna take
one leads down to destruction
the other to the Pearly Gate

Soon your life will be over
you'll have to face the old cross roads
will you be ready then, my brother
to shun the one that goes down below

The old cross roads now is waiting
which one is you gonna take
one leads down to destruction
the other to the Pearly Gate
Lyrics from http://www.pohodar.com

STARÉ ROZCESTÍ

O, můj bratře, přijmi toto varování
Nedopusť, aby Tě starý Satan držel za ruku
Budeš tak ztracen navždy v hříchu
Nikdy nedosáhneš Země Zaslíbené

Teď čeká to staré rozcestí
Na to, kterou cestou se dáš
Jedna vede dolů ke zkáze
Ta druhá do Perlové Brány

Jedna cesta vede nahoru na Nebesa
Ta druhá vede přímo dolů
Ježíš, náš Spasitel, Tě ochrání
Bude Tě doprovázet k tomu starému rozcestí

Teď čeká to staré rozcestí
Na to, kterou cestou se dáš
Jedna vede dolů ke zkáze
Ta druhá do Perlové Brány

Brzy bude Tvůj život u konce
Budeš muset čelit tomu starému rozcestí
Budeš pak připraven, můj bratře,
vyhnout se té cestě, co vede přímo dolů?

Teď čeká to staré rozcestí
Na to, kterou cestou se dáš
Jedna vede dolů ke zkáze
Ta druhá do Perlové Brány
Překlad z http://www.pohodar.com