MAID OF ORLEANS - OMD

If Joan of Arc had a heart,
Would she give it as a gift
To such as me who longs to see,
How a legend oughta be

Had dreams to give her heart away,
Like an orphan along the way
She cared so much,
She offered up her body to the grave.
Lyrics from http://www.pohodar.com

PANNA ORLEÁNSKÁ

Kdyby Jana z Arku měla srdce,
dala by nám ho jako dar.
Takovým jako já, kdo touží vědět,
Jaká by měla být legenda.

Mám sny, jak rozdávám její srdce.
Jako sirotek podél cesty.
Ona se tak hodně starala.
Ona obětovala své tělo hrobu.
Překlad z http://www.pohodar.com