EVERYBODY'S TALKING AT ME
HARRY NILSSON

Everybody's talking at me.
I don't hear a word they're saying,
Only the echoes of my mind.
People stopping staring,
I can't see their faces,
Only the shadows of their eyes.

I'm going where the sun keeps shining
Thru' the pouring rain,
Going where the weather suits my clothes,
Backing off of the North East wind,
Sailing on summer breeze
And skipping over the ocean like a stone.

I'm going where the sun keeps shining
Thru' the pouring rain,
Going where the weather suits my clothes,
Backing off of the North East wind,
Sailing on summer breeze
And skipping over the ocean like a stone
Lyrics from http://www.pohodar.com

VŠICHNI NA MĚ MLUVÍ
HARRY NILSSON

Všichni na mě mluví.
Neslyším ani slovo z toho, co říkají,
Jen ozvěnu v mé mysli.
Lidé přestali strnule zírat,
Nemůžu vidět jejich tváře,
Jen stíny jejich očí.

Jdu tam, kde slunce svítí
Skrze přívaly deště,
Jdu tam, kde počasí vyhovuje mému oblečení,
V závětří před severovýchodním větrem,
Plavím se na letním vánku
A přeskakuji oceán jako žabka (hozený kámen)

Jdu tam, kde slunce svítí
Skrze přívaly deště,
Jdu tam, kde počasí vyhovuje mému oblečení,
V závětří před severovýchodním větrem,
Plavím se na letním vánku
A přeskakuji oceán jako žabka (hozený kámen)
Překlad z http://www.pohodar.com