THE ISLANDER
NIGHTWISH

An old man by a seashore
At the end of day
Gazes the horizon
With seawinds in his face
Tempest-tossed island
Seasons all the same
Anchorage unpainted
And a ship without a name

Sea without a shore
for the banished one unheard
He lightens the beacon,
light at the end of world
Showing the way lighting hope
in their hearts
The ones on their travels
homeward from afar

This is long-forgotten
Light at the end of the world
Horizon crying
The tears
he left behind long ago

The albatross is flying
Making him daydream
The time before he became
One of the world`s unseen
Princess in the tower
Children in the fields
Life gave him it all
An island of the universe

Now his love`s a memory
A ghost in the fog
He sets the sails one last time
Saying farewell to the world
Anchor to the water
Seabed far below
Grass still in his feet
And a smile beneath his brow

This is long-forgotten
Light at the end of the world
Horizon crying
The tears
he left behind long ago

So long ago

So long ago

This is long-forgotten
Light at the end of the world
Horizon crying
The tears
he left behind so long ago

So long ago
Lyrics from http://www.pohodar.com

OSTROVAN
NIGHTWISH

Starý muž na mořském pobřeží
Na sklonku dne
Upřeně hledí na obzor
S mořským větrem v obličeji
Bouřemi ošlehaný ostrov
Všechna roční období stejná
Neudržované kotviště
A loď beze jména

Moře bez břehů
pro jednoho nevyslyšeného vyhnance
Zažíhá výstražné
světlo na konci světa
Ukazující cestu a vzněcující naději
v srdcích
těch, kdož jsou na cestách
z dálek k domovu

Už je dlouho zapomenuté
Světlo na konci světa
Obzor pláče
Těmi slzami,
kterých zanechal před dlouho dobou

Albastros se vznáší
Přiměje ho oddávat se snění
O časech, než se stal
jedním z těch, které svět nevidí
Princezna ve věži
Děti na polích
Život mu dal tohle všechno
Ostrov ve vesmíru

Nyní je jeho láska vzpomínkou
Stínem v mlhách
Naposled rozvinuje plachty
říkaje světu sbohem
Kotva do vody
Mořské dno je hluboko
Na nohou má ještě trávu
A úsměv po svým obočím

Už je dlouho zapomenuté
Světlo na konci světa
Obzor pláče
Těmi slzami,
kterých zanechal před dlouho dobou

Už tak dlouho

Už tak dlouho

Už je dlouho zapomenuté
Světlo na konci světa
Obzor pláče
Těmi slzami,
kterých zanechal před dlouho dobou

Už tak dlouho
Překlad z http://www.pohodar.com