STARGAZERS - NIGHTWISH

A grand oasis in the vastness of gloom
Child of dew-spangled cobweb
Mother to the moon
Constellations beholders of the 3rd vagrant
Theater for the play of life

Tragedienne of heavens
Watching the eyes of the night
Sailing the virgin oceans
A planetride for the Mother and Child

Floating upon the quiet hydrogen lakes
In this ambrosial merry-go-round they will gaze
Ephemereal life touched by a billion-year show
Separating the poet from the woe

Tragedienne of heavens...

Oracle of the Delphian Domine
Witness of Adam's frailty
Seer of the master prophecy
The stellar world her betrothed

Wanderers in cosmic caravan
Universal bond - The Starborn

A son in the search for the truth
Following the pages of Almagest
Discovering the origin of dreams
Stargazers ride through the ancient realms

Tragedienne of heavens...
Lyrics from http://www.pohodar.com

HVĚZDÁŘI

Velké oázy v nezměrném šeru
Dítě rosou posázené pavučiny
Matka měsíce
Souhvězdí patřící k třetímu vagrantu
Divadlo pro hru života

Nebeská tragédie
Hledící oči noci
Plavba panenskými oceány
Vznášející se planety pro matku a dítě

Plovoucí na klidných jezerech vodíku
Na tomto rajském kolotoči oni hledí
Jepičí život dotčený bilionletou podívanou
Oddělení básníka od žalu

Nebeská tragédie

Věštba od Delphian Domine
Svědčí o Adamově slabosti
Věštec mistrovských proroctví
Hvězdný život jí zasnoubený

Poutníci v kosmické karavaně
Vesmírné spojení - Zrození hvězdy

Syn v hledání pravdy
Následuje stránky z Almagest
Objevování počátku snů
Hvězdáři jedou starověkými říšemi

Nebeská tragédie
Překlad z http://www.pohodar.com