ANGELS FALL FIRST - NIGHTWISH

An angelface smiles to me
Under a headline of tragedy
That smile used to give me warmth
Farewell - no words to say
Beside the cross on your grave
And those forever burning candles

Needed elsewhere
To remind us of the shortness of your time
Tears laid for them
Tears of love tears of fear
Bury my dreams dig up my sorrows
Oh Lord why
The angels fall first?

Not relieved by thoughts of Shangri-La
Nor enlightened by the lessons of Christ
I'll never understand the meaning of the right
Ignorance lead me into the light

Needed elsewhere
To remind us of the shortness of your time
Tears laid for them
Tears of love tears of fear
Bury my dreams dig up my sorrows
Oh Lord why
The angels fall first?

Sing me a song
Of your beauty
Of your kingdom
Let the melodies of your harps
Caress those whom we still need

Yesterday we shook hands
My friend
Today a moonbeam lightens my path
My guardian
Lyrics from http://www.pohodar.com

ANDĚLÉ PADAJÍ PRVNÍ

Usmívá se na mě andělská tvář
Pod hlavičkou tragédie
Ten úměv mi dával vřelost
Rozloučení - není co říct
U kříže na Tvém hrobě
A těch navždy hořících svíček

Potřebný jinde
Abys nám připomněl krátkost Tvého času
Slzy za ně obětované
Slzy lásky, slzy strachu
Pohřbít mé sny, objevit můj strach
Oh, Pane, proč
Andělé padají první?

Neuklidněná myšlenkami o Shangri-La
Neosvícená kázáními Krista
Nikdy jsem neporozuměla významu pravdy
Neznalost mě vede ke světlu

Potřebný jinde
Abys nám připomněl krátkost Tvého času
Slzy za ně obětované
Slzy lásky, slzy strachu
Pohřbít mé sny, objevit můj strach
Oh, Pane, proč
Andělé padají první?

Zazpívej mi píseň
O Tvé kráse
O Tvém království
Nech melodie svých harf
Pohladit toho, koho stále potřebujeme

Včera jsme si třásli rukama
Můj příteli
Dnes měsíční paprsek osvětluje mou cestu
Můj strážce
Překlad z http://www.pohodar.com