ANYPLACE, ANYWHERE, ANYTIME
(IRGENDWIE, IRGENDWO, IRGENDWANN)
NENA AND KIM WILDE

Im Sturz durch Raum und Zeit,
Richtung Unendlichkeit,
Fliegen Motten in das Licht,
genau wie du und ich.

Wrap your fingers 'round my neck.
You don't speak my dialect,
But our images reflect.
Drawn together by the flame,
We are just the same,
Embrace the wind and fall
into another time and space.

Gib mir die Hand
ich bau dir ein Schloss aus Sand
Irgendwie, irgendwo, irgendwann.
If we belong to each other, we belong
Anyplace, anywhere, anytime.

Im Sturz durch Zeit und Raum,
er wacht aus einem Traum,
Nur ein kurzer Augenblick,
dann kehrt die Nacht zurück.
Bits and pieces from your star
Rain upon me as they fall,
Melt into my skin and I feel warm.
Sweep upon me like a wave.
We are young and brave
Embrace the wind and float
into another time and space.

Gib mir die Hand
ich bau dir ein Schloss aus Sand
Irgendwie, irgendwo, irgendwann
If we belong to each other, we belong
Anyplace, anywhere, anytime.

Drawn together by the flame,
We are just the same
Embrace the wind and fall
into another time and space.

If we belong to each other, we belong,
Anyplace, anywhere, anytime.
I'm going to anywhere you're coming from.
Anyplace, anywhere, anytime.
Gib mir die Hand
ich bau dir ein Schloss aus Sand
Irgendwie, irgendwo, irgendwann
I'm going to anywhere you're coming from.
Anyplace, anywhere, anytime.
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDEKOLIV, KAMKOLIV, KDYKOLIV
(NĚJAK, NĚKDE, NĚKDY)
NENA A KIM WILDE

V pádu skrz prostor a čas,
Směrem k nekonečnosti,
Létají můry ve světle,
přesně jako Ty a já.

Obejmi svými prsty mou šiji.
Nemluvíš mým dialektem,
Ale naše představy jsou jasné.
Pohlcení stejným žárem
Jsme úplně stejní,
V objetí větru padáme
do jiného času a prostoru.

Dej mi ruku
Postavím Ti hrad z písku
Nějak, někde, někdy.
Když patříme k sobě, patříme
Kamkoliv, kdekoliv, kdykoliv

V pádu skrz čas a prostor,
hledí ze snu,
Jen jediný krátký okamžik,
pak obrátí noc nazpět.
Části a kusy z Tvé hvězdy
Prší na mě, jak padají,
Rozplývají se na mé kůži a já cítím teplo.
Rozlévá se mnou jako vlny.
Jsme mladí a odvážní
Objetí větru a plavba
do jiného času a prostoru.

Dej mi ruku
Postavím Ti hrad z písku
Nějak, někde, někdy.
Když patříme k sobě, patříme
Kamkoliv, kdekoliv, kdykoliv

Pohlcení stejným žárem
Jsme úplně stejní,
V objetí větru padáme
do jiného času a prostoru.

Když patříme k sobě, patříme
Kamkoliv, kdekoliv, kdykoliv
Jdu tam, odkudkoliv Ty přicházíš.
Kamkoliv, kdekoliv, kdykoliv.
Dej mi ruku
Postavím Ti hrad z písku
Nějak, někde, někdy.
Jdu tam, odkudkoliv Ty přicházíš.
Kamkoliv, kdekoliv, kdykoliv.
Překlad z http://www.pohodar.com