BREAKING UP IS HARD TO DO
NEIL SEDAKA

Don't take your love away from me
Don't you leave my heart in misery
If you go then I'll be blue
'Cause breaking up is hard to do

Remember when you held me tight
And you kissed me all through the night
Think of all that we've been through
And breaking up is hard to do

They say that breaking up is hard to do
Now I know, I know that it's true
Don't say that this is the end
Instead of breaking up
I wish that we were making up again

I beg of you, don't say goodbye
Can't we give our love another try
Come on baby, let's start a new
'Cause breaking up is hard to do
Lyrics from http://www.pohodar.com

ROZEJÍT SE JE TĚŽKÉ
NEIL SEDAKA

Neber mi svou lásku
Nenech mé srdce trápit
Jestli odejdeš, budu v depresi
Protože rozejít se je těžké

Vzpomínej, jak jsi mne objímala
A líbala mne po celou noc
Mysli na to, co všechno jsme prožili
A rozejít se je těžké

Říkají, že rozejít se je těžké
Teď vím, já vím, že je to pravda
Neříkej, že tohle je konec
Místo rozchodu,
toužím, abychom se zase udobřili

Prosím Tě, neříkej sbohem
Cožpak nemůžeme dát naší lásce další šanci?
No tak, miláčku, začněme znovu
Protože rozejít se je těžké.
Překlad z http://www.pohodar.com