PIRATE BONES
NATASHA BEDINGFIELD

What if I squeeze myself into any shape
And I still don't fit?
What if I bend myself so much that I break
And I can't mend it?
What if I burn so bright
that the fire goes out
And I can't stay lit?
What's the point in it?
I could get good at crying crocodile tears
Just to get along
I could carry on telling
you wanna hear
'til my voice is gone
But if I finally get
to the place that I think is home
And I don't belong
What's the point in it?
Where's the benefit?
When I'm gaining all but I'm losing it

[Chorus]
It's not worth having
If it's too much to hold
You can dig so deep
That you're left with a hole
Thirsty in a desert
with a bag full of gold
Don't wanna end up like pirate bones
What I thought was precious
was just a pile o' stones
I might have the treasure
but I'd be lying alone
Just a pile of pirate bones
If I forfeit my soul it ain't worth having
If it's something
I stole it ain't worth having

What if I stake everything I am on a dream
And it's counterfeit?
If I reach the end that justifies the means
Could I live with it?
And if it's true
that having too much of any good thing
Could only make me sick
What's the point in it
Where's the benefit
When I'm gaining all but I'm losing it
Oh, oh

[Chorus]

It's not worth that much to me
If losing out is what it means
To swim in shallow victory
Is empty, empty
It's just not worth the price
It's only a fools paradise
If it's draining every drop of life
'til I'm dry like pirate bones

[Chorus]
Lyrics from http://www.pohodar.com

PIRÁTSKÉ KOSTI
NATASHA BEDINGFIELD

Co když se vměstnám do jakéhokoliv tvaru
A stále se nevejdu?
Co když se ohnu tolik, až se zlomím
A nebudu se moct uzdravit?
Co když vzplanu tak jasně
až oheň vyhasne
A nebudu moci dál zářit?
O co v tom jde?
Mohl bych být dobrá v pláči krokodýlích slz
Jen to zvládnout
Mohla bych pokračovat ve vyprávění toho,
co chcete slyšet,
dokud bych nepřišla o hlas
Ale jestli se nakonec dostanu
na místo, o němž si myslím, že je (můj) domov
A nepatřím tam
O co v tom jde?
Jaký to má užitek?
Když všechno získám, ale ztratím to

[Refrén]
Nemá cenu (něco) mít,
když je toho na nesení příliš mnoho
Můžeš kopat tak hluboko,
že tu zůstaneš s jámou
Žíznivý na poušti
s pytlem plným zlata
Nechci skončit jako pirátské kosti
O čem jsem si myslela, že je drahocenné,
je jen hromada kamení
Můžu mít poklad,
ale ležela bych osaměle,
jen hromádka pirátských kostí
Když příjdu o duši, nemá cenu (něco) mít,
jestliže je to něco,
co jsem ukradla, to nemá cenu mít

Co když vsadím cokoliv o to, že sním
A ono to bude falešné?
Jestli dosáhnu konce, který světí prostředky
Mohla bych s tím žít?
A jestli je to pravda,
že mít příliš mnoho něčeho dobrého
by mě mohlo jen znechutit
O co v tom jde?
Jaký to má užitek?
Když všechno získám, ale ztratím to
Oh, oh

[Refrén]

Nemá to pro mě takovou cenu
Jestli to znamená jen tratit
Plavat v plytkém vítězství
Je prázdné, prázdné
Nemá cenu hodnota
Je to jen ráj bláznů
Jestli tím odplyne každá kapka života
pak jsem suchá jako pirátské kosti

[Refrén]
Překlad z http://www.pohodar.com