TORN
NATALIE IMBRUGLIA

I thought I saw a man
brought to life
He was warm
He came around
And he was dignified
He showed me what it was to cry

Well you couldn't be that man
I adored
You don't seem to know
Or seem to care
What your heart is for
I don't know him anymore

There's nothin' where he used to lie
My conversation has run dry
That's what's going on
Nothings right
I'm torn

I'm all out of faith
This is how I feel
I'm cold and I am shamed
Lying naked on the floor
Illusion never changed
Into something real
I'm wide awake
and I can see the perfect sky is torn
You're a little late
I'm already torn

So I guess the fortune tellers right
I should have seen just what was there
and not some holy light
But you crawled beneath my veins
And now, I don't care
I have no luck
I don't miss it all that much
There's just so many things
That I can't touch
I'm torn

There's nothin' he used to lie
My inspiration has run dry
That's what's going on
Nothing's right
I'm torn
Lyrics from http://www.pohodar.com

ROZPOLCENÁ
NATALIE IMBRUGLIA

Myslela jsem, že vidím muže,
vráceného do života
Byl vřelý
Probral se (z bezvědomí)
A byl důstojný
Ukázal mi, jaké to bylo plakat

Dobře, nemohl bys být tím mužem,
kterého jsem milovala
Nezdá se, že bys věděl
nebo se staral
Na co je Tvé srdce
Už ho neznám

Není tu nic, na čem lehával
Má konverzace vyschla
To je to, co pokračuje
Nic správně
Jsem rozpolcená

Jsem úplně bez víry
Tak to cítím
Jsem chladná a stydím se
Ležím nahá na zemi
Iluze se nikdy nezměnila
V něco reálného
Docela jsem se vzbudila
A vidím, že krásné nebe je rozpolcené
Trochu jsi se zpozdil
Jsem už rozpolcená

Tak doufám, že má veštec pravdu
Měla bych vědět, co tady bylo
a ne nějaké svaté světlo
Ale tys plynul mými žilami
A teď je mi to jedno
Nemám žádné štěstí
Tohle všechno tolik nepostrádám
Je tu tolik věcí
Kterých se nemůžu dotknout
Jsem rozpolcená

Není tu nic, na čem lehával
Má konverzace vyschla
To je to, co pokračuje
Nic správně
Jsem rozpolcená
Překlad z http://www.pohodar.com