THIS I PROMISE YOU
'N SYNC

Ohh ohh...

When the visions around you,
Bring tears to your eyes
And all that surround you,
Are secrets and lies
I'll be your strength,
I'll give you hope,
Keeping your faith when it's gone
The one you should call,
Was standing here all along..

And I will take
You in my arms
And hold you right where you belong
Till the day my life is through
This I promise you
This I promise you

I've loved you forever,
In lifetimes before
And I promise you never...
Will you hurt anymore
I give you my word
I give you my heart (give you my heart)
This is a battle we've won
And with this vow,
Forever has now begun...

Just close your eyes (close your eyes)
Each loving day (each loving day)
I know this feeling won't go away (no...)
Till the day my life is through
This I promise you..
This I promise you..

Over and over I fall (over and over I fall)
When I hear you call
Without you in my life baby
I just wouldn't be living at all...

And I will take (I will take you in my arms)
You in my arms
And hold you right where you belong
(right where you belong)
Till the day my life is through
This I promise you baby

Just close your eyes
Each loving day (each loving day)
I know this feeling won't go away (no...)
Every word I say is true
This I promise you

Every word I say is true
This I promise you
Ooh, I promise you...
Lyrics from http://www.pohodar.com

TO TI SLIBUJI
'N SYNC

Ohh ohh...

Když to, co okolo sebe vidíš
Ti vhání slzy do očí
A všechno, co Tě obklopuje
je utajované a lživé
Budu Tvou silou
Dám Ti naději
Probudím v Tobě víru, když Tě bude opouštět
Jediné, co bys měla říct,
Tady vždycky bylo

A já Tě vezmu
do náručí
A budu Tě objímat tak, jak si zasloužíš
Do posledního dne mého života
To Ti slibuji
To Ti slibuji

Vždycky jsem Tě věčně miloval,
V minulých životech
A slibuji, že Ti nikdy
už ničím neublížím
Dávám Ti své slovo
Dávám Ti své srdce (dávám Tě své srdce)
Tohle je bitva, kterou jsme vyhráli
A tento slib
Započne novou věčnost

Jen zavři oči (zavři oči)
S každým dnem milování (každým dnem milování)
Vím, že tenhle cit nezmizí (ne...)
Do posledního dne mého života
To Ti slibuji
To Ti slibuji

Zase a zase padám (zase a zase padám),
Když Tě slyším volat
Bez Tebe v mém životě, miláčku
Bych nežil naplno...

A já Tě vezmu (Já Tě vezmu do náručí)
do náručí
A budu Tě objímat tak, jak si zasloužíš
(tak, jak si zasloužíš)
Do posledního dne mého života
To Ti slibuji, miláčku

Jen zavři oči (zavři oči)
S každým dnem milování (každým dnem milování)
Vím, že tenhle cit nezmizí (ne...)
Každé slovo, které říkám, je pravda
To Ti slibuji

Každé slovo, které říkám, je pravda
To Ti slibuji
Ooh, to Ti slibuji...
Překlad z http://www.pohodar.com