MY SINGING BIRD

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

I have seen the lark soar high at morn
Heard his song up in the blue
I have heard the blackbird pipe his note
The thrush and the linnet too
But there's none of them can sing so sweet
My singing bird as you.

If I could lure my singing bird
From his own cozy nest
If I could catch my singing bird
I would warm him on my breast
For there's none of them can sing so sweet
My singing bird as you.
Lyrics from http://www.pohodar.com

MŮJ ZPÍVAJÍCÍ PTÁČEK

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Ráno jsem viděla skřivánka vznášet se do výše
Slyšela jeho písničku nahoře uprostřed modři
Slyšela jsem pískat kosa, jeho tón
Drozda a také stehlíka
Ale nikdo z nich nemůže zpívat tak sladce
Jako Ty, můj zpívající ptáčku.

Kdybych mohla přivábit mého zpívajícího ptáčka
Z jeho vlastního útulného hnízda
Kdybych mohla chytit mého zpívajícího ptáčka
Zahřála bych ho na mých ňadrech
Protože nikdo z nich nemůže zpívat tak sladce
Jako Ty, můj zpívající ptáčku.
Překlad z http://www.pohodar.com