MULL OF KINTYRE

Mull of Kintyre, Oh mist rolling in from
The sea my desire, is always to be here
Oh Mull of Kintyre

Far have I travelled and much have I seen
Dark distant mountains and valleys of green
Past painted deserts, the sunset's on fire
As he carries me home to the Mull of Kintyre

Mull of Kintyre, Oh mist rolling in from
The sea my desire, is always to be here
Oh Mull of Kintyre

Sweep through the heather like deer in the glen
Carry me back to the days I knew then,
Nights when we sang like a heavenly choir
Of the life and the times of the Mull of Kintyre

Mull of Kintyre, Oh mist rolling in from
The sea my desire, is always to be here
Oh Mull of Kintyre

Smiles in the sunshine and tears in the rain
Still take me back where my mem'ries remain.
Flickering embers grow higher and higher
As they carry me back to the Mull of Kintyre

Mull of Kintyre, Oh mist rolling in from
The sea my desire, is always to be here
Oh Mull of Kintyre
Lyrics from http://www.pohodar.com

MULL OF KINTYRE

Mull of Kintyre, oh mlha se valí z
moře, mou touhou je vždycky být tady
Oh Mull of Kintyre

Daleko jsem cestoval a mnoho jsem viděl
Temné vzdálené hory a zelená údolí
Kdysi barevné pouště, ohnivé západy slunce
Až mě přivádí domů na Mull of Kintyre

Mull of Kintyre, oh mlha se valí z
moře, mou touhou je vždycky být tady
Oh Mull of Kintyre

Uháněj skrz vřes jako srnec roklí
Doveď mě zpět ke dnům, jež jsem tenkrát znal
Nocím, kdy jsme zpívali jako sbor nebeský
Života a časů na Mull of Kintyre

Mull of Kintyre, oh mlha se valí z
moře, mou touhou je vždycky být tady
Oh Mull of Kintyre

Úsměvy ve slunečním svitu a slzy v dešti
Mě stále vrací , kde mé vzpomínky dlí.
Žhavé úhlíky žhnou více a více
Až mě přivádí domů na Mull of Kintyre

Mull of Kintyre, oh mlha se valí z
moře, mou touhou je vždycky být tady
Oh Mull of Kintyre
Překlad z http://www.pohodar.com


Mull je skotský výraz pro pro mys nebo výběžek pevniny do moře.
Glen je skotský výraz pro rokli nebo úzké údolí.