ANGELS
MORANDI

People stop fighting
Angels are crying
We can be better
Love is the answer

Search inside
Are there any more tears to cry
(Don’t you wonder why)

Why you feel so alone
All against the world
(World, world)

Search back time
When you used to sing alone
(To the music of your soul)

Song of faith you can change
It’s not too late

People stop fighting
Angels are crying
We can be better
Love is the answer

Search inside
Are there any more tears to cry
(Don’t you wonder why)

Why you feel so alone
All against the world
(World,world)

Search back time
When you used to sing alone
(To the music of your soul)

Song of faith you can change
It’s not too late

People stop fighting
Angels are crying
We can be better
Love is the answer

People stop fighting
Angels are crying
We can be better
Love is the answer

People stop fighting
Angels are crying
We can be better
Love is the answer

People stop fighting
Angels are crying
We can be better
Love is the answer

Love is the answer!
Lyrics from http://www.pohodar.com

ANDĚLÉ
MORANDI

Lidé, přestaňte bojovat
Andělé pláčí
Můžeme být lepší
Láska je odpovědí

Hledejte uvnitř
Jsou tu nějaké další slzy k vyplakání
(Nedivíte se proč?)

Proč se cítite tak osamělí?
Všichni proti světu
(Světu, světu)

Hledejte zpětně v čase
Když jste osamělí zpívávali
(Hudbu vaší duše)

Píseň víry můžete změnit
Není příliš pozdě

Lidé, přestaňte bojovat
Andělé pláčí
Můžeme být lepší
Láska je odpovědí

Hledejte uvnitř
Jsou tu nějaké další slzy k vyplakání
(Nedivíte se proč?)

Proč se cítite tak osamělí?
Všichni proti světu
(Světu, světu)

Hledejte zpětně v čase
Když jste osamělí zpívávali
(Hudbu vaší duše)

Píseň víry můžete změnit
Není příliš pozdě

Lidé, přestaňte bojovat
Andělé pláčí
Můžeme být lepší
Láska je odpovědí

Lidé, přestaňte bojovat
Andělé pláčí
Můžeme být lepší
Láska je odpovědí

Lidé, přestaňte bojovat
Andělé pláčí
Můžeme být lepší
Láska je odpovědí

Lidé, přestaňte bojovat
Andělé pláčí
Můžeme být lepší
Láska je odpovědí

Láska je odpovědí
Překlad z http://www.pohodar.com