THE NIGHT:
NIGHTS IN WHITE SATIN
MOODY BLUES

Nights in white satin,
Never reaching the end,
Letters I've written,
Never meaning to send.

Beauty I'd always missed
With these eyes before,
Just what the truth is
I can't say anymore.

'Cause I love you,
Yes, I love you,
Oh, how, I love you.

Gazing at people,
Some hand in hand,
Just what I'm going thru
They can understand.

Some try to tell me
Thoughts they cannot defend,
Just what you want to be
You will be in the end,

And I love you,
Yes, I love you,
Oh, how, I love you.
Oh, how, I love you.

Nights in white satin,
Never reaching the end,
Letters I've written,
Never meaning to send.

Beauty I'd always missed
With these eyes before,
Just what the truth is
I can't say anymore.

'Cause I love you,
Yes, I love you,
Oh, how, I love you.
Oh, how, I love you.

'Cause I love you,
Yes, I love you,
Oh, how, I love you.
Oh, how, I love you.
Lyrics from http://www.pohodar.com

NOC:
NOC V BÍLÉM SATÉNU
MOODY BLUES

Noci v bílém saténu,
Nikdy nedosahující konce,
Dopisy, které jsem napsal,
Neměl jsem v úmyslu odeslat.

Krása, kterou jsem vždycky ztratil
S těmito očima dříve,
jen co je pravda
Nemůžu už říct.

Protože Tě miluji
Ano, miluji Tě
Oh, jak já Tě miluji

Hledět na lidi
Někteří ruku v ruce
Čím to jen procházím
Oni mohou porozumět

Někdo mi zkouší povědět
Myšlenky, které nemohou obhájit
Čím jen to chceš být
Budeš u konce

A já Tě miluji
Ano, miluji Tě
Oh, jak já Tě miluji.
Oh, jak já Tě miluji.

Noci v bílém saténu,
Nikdy nedosahující konce,
Dopisy, které jsem napsal,
Neměl jsem v úmyslu odeslat.

Krása, kterou jsem vždycky ztratil
S těmito očima dříve,
Jen co je pravda
Nemůžu už říct.

Protože Tě miluji
Ano, miluji Tě
Oh, jak já Tě miluji
Oh, jak já Tě miluji

Protože Tě miluji
Ano, miluji Tě
Oh, jak já Tě miluji
Oh, jak já Tě miluji
Překlad z http://www.pohodar.com