RUNAWAY - MISFITS

As I walk along,
I wonder what went wrong,
With our love, a love that was so strong.
And as I still walk on,
I think of the things we've done
Together, while our hearts were young.

I'm walkin' in the rain,
Tears are fallin' and I feel the pain,
Wishin' you were here by me,
To end this misery
And I wonder
I wonder,
Why,
Why she ran away,
Yes, and I wonder,
where she will stay,
My little runaway,
Run, run, run, run, runaway.

I'm walkin' in the rain,
Tears are fallin' and I feel the pain,
Wishin' you were here by me,
To end this misery
And I wonder
I wonder,
Why,
Why she ran away,
I wonder,
where she will stay,
My little runaway,
Run, run, run, run, runaway.
Run, run, run, run, runaway.
Run, run, run, run, runaway
Lyrics from http://www.pohodar.com

UPRCHLICE

Jak tak kráčím dál
Zajímá mě, co se stalo špatného
S naší láskou, láskou, která byla tak silná
A jak tak pořád kráčím,
Myslím na věci, které jsme dělali
Společně, zatímco naše srdce byla mladá.

Kráčím deštěm,
Slzy padají a já cítím bolest,
Chtěl bych, abys byla tady u mě
Aby skončilo to utrpení
A zajímám se
Zajímám se
Proč,
Proč uprchla
Ano, a já se zajímám,
Kde zůstane,
Má malá uprchlice,
Upr, upr, upr, upr, uprchlice

Kráčím deštěm,
Slzy padají a já cítím bolest,
Chtěl bych, abys byla tady u mě
Aby skončilo to utrpení
A zajímám se
Zajímám se
Proč,
Proč uprchla
Zajímám se,
Kde zůstane,
Má malá uprchlice
Upr, upr, upr, upr, uprchlice
Upr, upr, upr, upr, uprchlice
Upr, upr, upr, upr, uprchlice
Překlad z http://www.pohodar.com