CRYSTAL GAZING
MIKE OLDFIELD
MAGGIE REILLY

Watching for a spot
It's a moonlight show
Reaching through the dark
Do you have to go?
Try to put a message through
To your sweetheart
Won't you like to know
The secrets of the heart?

Crystal gazing, crystal gazing.
Whatcha gonna find in crystal gazing?
Crystal gazing, crystal gazing.
Whatcha gonna find in crystal gazing?

Voices in the dark
And the lights turned low.
Teachers of the art
That you never know.
Try to put a message through
To your sweetheart.
Won't you like to know
The secrets of the heart?

Crystal gazing, crystal gazing.
Whatcha gonna find in crystal gazing?
Crystal gazing, crystal gazing.
Whatcha gonna find in crystal gazing?

Pictures from the night
Won't you be my guide?
What you talk about
On the other side
Carry you a message back
From your sweetheart
Won't you like to know
The secrets of the heart?

Crystal gazing, crystal gazing.
Whatcha gonna find in crystal gazing?
Crystal gazing, crystal gazing.
Whatcha gonna find in crystal gazing?

Watching for a spot
It's a moonlight show
Reaching through the dark
Do you have to go?
Try to put a message through
To your sweetheart
Won't you like to know
The secrets of the heart?

Watching for a spot
It's a moonlight show
Reaching through the dark
Do you have to go?
Lyrics from http://www.pohodar.com

KŘIŠŤÁLOVÝ POHLED
MIKE OLDFIELD
MAGGIE REILLY

Dívám se na skvrnu
Kterou tvoří měsíční světlo
Protíná temnotu
Musíš jít?
Zkouší vložit zprávu
Do Tvého sladkého srdce
Nepoznáš rád
tajemství srdce?

Křišťálový pohled, křišťálový pohled
Co se dá najít v křišťálovém pohledu?
Křišťálový pohled, křišťálový pohled
Co se dá najít v křišťálovém pohledu?

Hlasy v temnotě
A světla jsou ztlumená
Učitelé umění
Které jsi nikdy neznal
Zkouší vložit zprávu
Do Tvého sladkého srdce
Nepoznáš rád
tajemství srdce?

Křišťálový pohled, křišťálový pohled
Co se dá najít v křišťálovém pohledu?
Křišťálový pohled, křišťálový pohled
Co se dá najít v křišťálovém pohledu?

Obrázky noci
Nebudeš můj průvodce?
Co říkáš o
druhé straně
Posíláš zpátky zprávu
Z Tvého sladkého srdce
Nepoznáš rád
tajemství srdce?

Křišťálový pohled, křišťálový pohled
Co se dá najít v křišťálovém pohledu?
Křišťálový pohled, křišťálový pohled
Co se dá najít v křišťálovém pohledu?

Dívám se na skvrnu
Kterou tvoří měsíční světlo
Protíná temnotu
Musíš jít?
Zkouší vložit zprávu
Do Tvého sladkého srdce
Nepoznáš rád
tajemství srdce?

Dívám se na skvrnu
Kterou tvoří měsíční světlo
Protíná temnotu
Musíš jít?
Překlad z http://www.pohodar.com