BEDS ARE BURNING
MIDNIGHT OIL

Out where the river broke
The bloodwood and the desert oak
Holden wrecks and boiling diesels
Steam in forty five degrees

The time has come
To say fair's fair
To pay the rent
To pay our share
The time has come
A fact's a fact
It belongs to them
Let's give it back

How can we dance when our earth is turning
How do we sleep while our beds are burning
How can we dance when our earth is turning
How do we sleep while our beds are burning

The time has come
To say fair's fair
To pay the rent, now
To pay our share

Four wheels scare the cockatoos
From Kintore East to Yuendemu
The western desert lives and breathes
In forty five degrees

The time has come
To say fair's fair
To pay the rent
To pay our share
The time has come
A fact's a fact
It belongs to them
Let's give it back

How can we dance when our earth is turning
How do we sleep while our beds are burning
How can we dance when our earth is turning
How do we sleep while our beds are burning

The time has come
To say fair's fair
To pay the rent, now
To pay our share
The time has come
A fact's a fact
It belongs to them
we'r gonna give it back

How can we dance when our earth is turning
How do we sleep while our beds are burning
Lyrics from http://www.pohodar.com

POSTELE HOŘÍ
MIDNIGHT OIL

Venku, tam kde končí řeka
Bloodwood (druh stromu) a pouštní dub
Kde vraky Holdenů a žhavé diesely
Kouří v čtyřiceti pěti stupních

Přišel čas
Říkat poctivosti poctivost
Zaplatit nájem
Zaplatit náš podíl
Přišel čas
Fakt je fakt
Patří to k nim
Vraťme to zpět

Jak můžeme tančit, když naše Země se otáčí
Jak můžeme spát, když naše postele hoří
Jak můžeme tančit, když naše Země se otáčí
Jak můžeme spát, když naše postele hoří

Přišel čas
Říkat poctivosti poctivost
Zaplatit nájem
Zaplatit náš podíl

Čtyři kola plaší papoušky kakadu
Od Kintore East po Yuendemu
Západní poušť žije a dýchá
Ve čtyřiceti pěti stupních

Přišel čas
Říkat poctivosti poctivost
Zaplatit nájem
Zaplatit náš podíl
Přišel čas
Fakt je fakt
Patří to k nim
Vraťme to zpět

Jak můžeme tančit, když naše Země se otáčí
Jak můžeme spát, když naše postele hoří
Jak můžeme tančit, když naše Země se otáčí
Jak můžeme spát, když naše postele hoří

Přišel čas
Říkat poctivosti poctivost
Zaplatit nájem
Zaplatit náš podíl
Přišel čas
Fakt je fakt
Patří to k nim
Vraťme to zpět

Jak můžeme tančit, když naše Země se otáčí
Jak můžeme spát, když naše postele hoří
Překlad z http://www.pohodar.com