TUESDAY MORNING
MICHELLE BRANCH

I remember stormy weather
The way the sky looks when it's cold
And you were with me
Content with walking
So unaware of the world

Please don't drive me home tonight
'Cause I dont wanna feel alone
Please don't drive me home tonight
'Cause I don't wanna go
Tuesday morning
In the dark
I was finding out
Who you are

I took your picture
While you were sleeping
And then I paced around the room
If I had known then
That these things happen
Would they have happened with you?

Please don't drive me home tonight
'Cause I dont wanna feel alone
Please don't drive me home tonight
'Cause I don't wanna go
Tuesday morning
In the dark
I was finding out
Who I was

And if you turned around to see me and I was gone
You should have looked outside your window
'Cause the sun was coming up
The sun was coming up

Please don't drive me home tonight
'Cause I dont wanna feel alone
Tuesday morning
In the dark
We were finding out
Who we are
Tuesday morning
In the dark
We were finding out
Who we are
Who we are
Who we are
Who we are
Lyrics from http://www.pohodar.com

ÚTERNÍ RÁNO
MICHELLE BRANCH

Vzpomínám na bouřlivé počasí
Kdy nebe vypadá, jako by bylo z ledu
A Tys byl se mnou
Spokojený s procházkou
Tak neznalý světa

Prosím, nevez mě domů dnes v noci
Protože já se nechci cítit osamělá
Prosím, nevez mě domů dnes v noci
Protože já nechci jít
Úterní ráno
V temnotě
Shledala jsem
Kdo jsi

Vzala jsem Tvůj obrázek
Zatímco jsi spal
A pak jsem chodila kolem místnosti
Když jsem to věděla
Že se tyto věci staly
Staly se s Tebou?

Prosím, nevez mě domů dnes v noci
Protože já se nechci cítit osamělá
Prosím, nevez mě domů dnes v noci
Protože já nechci jít
Úterní ráno
V temnotě
Shledala jsem
Kdo jsem byla

A když ses rozhlédl, abys mě viděl a já byla pryč
Měl by ses podívat ven ze svého okna
Protože slunce vychází
Slunce vychází

Prosím, nevez mě domů dnes v noci
Protože já se nechci cítit osamělá
Úterní ráno
V temnotě
Jsme shledali
Kdo jsme my
Úterní ráno
V temnotě
Jsme shledali
Kdo jsme my
Kdo jsme my
Kdo jsme my
Kdo jsme my
Překlad z http://www.pohodar.com