SAN FRANCISCO - SCOTT MCKENZIE

If you're going to San Francisco,
Be sure to wear some flowers in your hair.
If you're going to San Francisco,
You're gonna meet some gentle people there.

All those who come to San Francisco,
Summertime will be a love-in there.
In the streets of San Francisco,
Gentle people with flowers in their hair.

All across the nation, such a strange vibration,
People in motion,
There's a whole generation, with a new explanation,
People in motion, people in motion.

All those who come to San Francisco,
Be sure to wear some flowers in your hair.
If you come to San Francisco,
Summertime will be a love-in there.
Lyrics from http://www.pohodar.com

SAN FRANCISCO

Když jdeš do San Francisca
Ujisti se, že máš květiny ve svých vlasech
Když jdeš do San Francisca
Potkáš tam pár milých lidí

Všichni ti, co přichází do San Francisca
V letním času tu bude láska
V ulicích San Francisca
Milí lidé s květinami ve vlasech

Všude napříč národy, jaká zvláštní vibrace
Lidé v pohybu
Je tu celá generace, s novým názorem
Lidé v pohybu, lidé v pohybu

Vy všichni, kteří přicházíte do San Francisca
Ujistěte se, že máte nějaké květiny ve vlasech
Když přicházíš do San Francisca
V letním času tu bude láska
Překlad z http://www.pohodar.com