DICTATORSHIP VS DEMOCRACY (DVD)
MAVIS STAPLES

Vicious cycle of life:
I find that I kill myself every time
I look away from you.
But I often gaze another moment.
Incited scars reopen, bleeding again
and they're bleeding at my request

Freely given
and we choose the choice to lose (now we know)
As these scars are screaming at me
Just why we've chosen poorly.
Could this be our chance to see
why we believe that we need you
instead of following numbly?

Ride on, ride strong, soldier,
march to the dictated beat.
Have you ever known
how victory feels
unless you have felt defeat?
Don't want the pain of free will
stolen and mindless mechanical
will chose.
Cherish the loss
there is no concept of gain without cost.

When I hit the ground
and bloody palms I raise
the arms that pick me up convince me
there's no better place.

Freely given
and we choose the choice to lose (now we know)
As these scars are screaming at me
Just why we've chosen poorly.
Could this be our chance to see
why we believe that we need you
instead of following numbly?

(It's my choice)
I fall, and I fall freely.
Incited scars are bleeding
and now I believe.
When I hit the ground
and bloody palms I raise
the arms that pick me up convince me
there's no better place.

Freely given
and we choose the choice to lose (now we know)
As these scars are screaming at me
Just why we've chosen poorly.
Could this be our chance to see
why we believe that we need you
instead of following numbly?
Lyrics from http://www.pohodar.com

DIKTATURA VERSUS DEMOKRACIE (DVD)
MAVIS STAPLES

Krutý koloběh života:
Shledávám, že zabíjím sám sebe pokaždé
Když od Tebe odvrátím pohled.
Ale často zírám další chvíli.
Podrážděné jizvy znovuotevřené, znovu krvácí
a krvácí na mé přání.

Svobodně daní
a my si vybereme volbu porážky (teď víme)
Zatímco tyto jizvy na mě křičí
Proč jen jsme si vybrali špatně.
Mohla by být tohle naše šance vidět
proč věříme, že Tě potřebujeme
místo otupělého následování?

Jeď dál, jeď rázně, vojáku
pochoduj do přikázaného místa.
Víš alespoň
jaký pocit přináší vítězství,
když už jsi pocítil porážku?
Nechtěj bolest z toho, že svoboda
bude ukradená a bezmyšlenkovitá automatičnost
bude vybraná
Chovej v sobě ztrátu
Není žádnou koncepcí získávat bez ceny.

Když zasáhnu zemi
a zvedám krvavé dlaně
Ruce, které mne zvedají, mě ubezpečují,
že není žádné lepší místo.

Svobodně daní
a my si vybereme volbu porážky (teď víme)
Zatímco tyto jizvy na mě křičí
Proč jen jsme si vybrali špatně.
Mohla by být tohle naše šance vidět
proč věříme, že Tě potřebujeme
místo otupělého následování?

(To je má volba)
Padám a padám svobodně.
Podrážděné jizvy krvácí
a teď věřím.
Když zasáhnu zemi
a zvedám krvavé dlaně
Ruce, které mne zvedají, mě ubezpečují,
že není žádné lepší místo.

Svobodně daní
a my si vybereme volbu porážky (teď víme)
Zatímco tyto jizvy na mě křičí
Proč jen jsme si vybrali špatně.
Mohla by být tohle naše šance vidět
proč věříme, že Tě potřebujeme
místo otupělého následování?
Překlad z http://www.pohodar.com