BIG CITY LIFE - MATTAFIX

Big City Life,
Me try fi get by,
Pressure nah ease up no matter
how hard me try.
Big City Life,
Here my heart have no base,
And right now Babylon de pon me case.

People in a show,
All lined in a row.
We just push on by,
Its funny,
How hard we try.

Take a moment to relax.
Before you do anything rash.

Don’t you wanna know me?
Be a friend of mine.
I’ll share some wisdom with you.
Don’t you ever get lonely,
From time to time
Don’t let the system get you down

Soon our work is done,
All of us one by one.
Still we live our lives,
As if all this stuff survives.

I take a moment to relax,
Before I do anything rash.

The Linguist across the seas and the oceans,
A permanent Itinerant is what I've chosen.
I find myself in Big City prison,
arisen from the vision of man kind.
Designed, to keep me discreetly
neatly in the corner,
You’ll find me with the flora
and the fauna and the hardship.
Back a yard is where my heart
is still I find it hard to depart this
Big City Life.

Soon our work is done,
All of us one by one.
Still we live our lives,
As if all this stuff survives.
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŽIVOT VE VELKÉM MĚSTĚ

Život ve Velkém Městě,
Zkouším se protlouct
Zkoušet zmírnit ten tlak nemá smysl
Jak těžce mne zkouší.
Život ve Velkém Městě,
Tady nemá mé srdce žádný základ,
A přesně teď jako Babylon (mě zbavuje jistoty)

Lidé v běhu,
Všechno srovnané do řady.
Jen se někam ženeme,
Je to bláznivé,
Jak těžce zkoušíme.

Nechte si chvíli na relaxaci.
Než se zase do něčeho vrhnete.

Nepochopili jste mne?
Buďte mými přáteli.
Podělím se s vámi o jednu moudrost.
Neupadnete někdy do osamění?
Čas od času
Nenechte se systémem zdrtit

Brzy bude naše práce hotová,
Všech z nás, jednoho po druhém.
Ještě žijeme své životy,
Jen aby všechny tyhle věci přežily.

Nechte si chvíli na relaxaci.
Než se zase do něčeho vrhnete.

Jazykovědci za mořem a oceánem,
Stálí kočovníci, to jsme si vybrali.
Našel jsem se ve vězení Velkého Města,
vzniklý z představy o lidském druhu.
Navržený k diskrétnímu odsunutí
úhledně kamsi do rohu,
Najdeš mě s flórou
a faunou a s těžkostí.
O yard zpět je mé srdce
Zjistil jsem, že je těžké opustit tento
Život ve Velkém Městě.

Brzy bude naše práce hotová,
Všech z nás, jednoho po druhém.
Ještě žijeme své životy,
Jen aby všechny tyhle věci přežily.
Překlad z http://www.pohodar.com