THOSE WERE THE DAYS
MARY HOPKINS

Once upon a time there was a tavern
Where we used to raise a glass or two
Remember how we laughed away the hours
And dreamed of all the great things
we would do

Those were the days my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we choose
We'd fight and never lose
For we were young and sure to have our way.
La la la la...

Then the busy years went rushing by us
We lost our starry notions on the way
If by chance I'd see you in the tavern
We'd smile at one another and we'd say

Those were the days my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we choose
We'd fight and never lose
Those were the days,
oh yes those were the days
La la la la...

Just tonight I stood before the tavern
Nothing seemed the way it used to be
In the glass I saw a strange reflection
Was that lonely woman really me

Those were the days my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we choose
We'd fight and never lose
Those were the days,
oh yes those were the days
La la la la...

Through the door there came familiar laughter
I saw your face and heard
you call my name
Oh my friend we're older but no wiser
For in our hearts the dreams are still the same

Those were the days my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we choose
We'd fight and never lose
Those were the days,
oh yes those were the days
La la la la...
Lyrics from http://www.pohodar.com

TO BYLY DNY
MARY HOPKINS

Kdysi tu byla taverna
Kam jsme chodili na jednu dvě skleničky
Vzpomínáš, jak jsme se hodiny smáli
A snili o všech velkých věcech,
které bychom mohli udělat

To byly dny, můj příteli
Mysleli jsme si, že nikdy neskončí
Že budeme zpívat a tančit navždy a do dne
Že budeme žít život, který si vybereme
Že budeme bojovat a nikdy neprohrajeme
Protože jsme byli mladí a jistí si svou cestou
La la la la...

Pak nás rozeštvaly roky nabité prací
Po cestě jsme ztratili naše hvězdné představy
Kdyby byla šance, abych Tě viděla v taverně
Zase jednou bychom se usmáli a řekli bychom

To byly dny, můj příteli
Mysleli jsme si, že nikdy neskončí
Že budeme zpívat a tančit navždy a do dne
Že budeme žít život, který si vybereme
Že budeme bojovat a nikdy neprohrajeme
To byly dny,
oh ano, to byly dny.
La la la la...

Právě dnes v noci jsem stála před tavernou
Nic nevypadalo tak, jaké to bývalo
Ve skleničce jsem viděla podivný odraz
Byla jsem ta osamělá žena opravdu já

To byly dny, můj příteli
Mysleli jsme si, že nikdy neskončí
Že budeme zpívat a tančit navždy a do dne
Že budeme žít život, který si vybereme
Že budeme bojovat a nikdy neprohrajeme
To byly dny,
oh ano, to byly dny.
La la la la...

Zpoza dveří ke mně zalétl povědomý smích
Viděla jsem Tvůj obličej a slyšela,
že voláš mé jméno
Oh, můj příteli, jsme starší, ale ne moudřejší
Protože v našich srdcích jsou pořád stejné sny

To byly dny, můj příteli
Mysleli jsme si, že nikdy neskončí
Že budeme zpívat a tančit navždy a do dne
Že budeme žít život, který si vybereme
Že budeme bojovat a nikdy neprohrajeme
To byly dny,
oh ano, to byly dny.
La la la la...
Překlad z http://www.pohodar.com