TELEGRAPH ROAD
MARK KNOPFLER

A long time ago came a man on a track
Walking thirty miles with a sack on his back
And he put down his load
where he thought it was the best
He made a home in the wilderness
He built a cabin and a winter store
And he ploughed up the ground
by the cold lake shore
And the other travellers
came walking down the track
And they never went further
and they never went back
Then came the churches
then came the schools
Then came the lawyers
then came the rules
Then came the trains
and the trucks with their loads
And the dirty old track
was the telegraph road

Then came the mines
then came the ore
Then there was the hard times
then there was a war
Telegraph sang a song
about the world outside
Telegraph road got so deep and so wide
Like a rolling river

And my radio says tonight it's gonna freeze
People driving home from the factories
There's six lanes of traffic
Three lanes moving slow

I used to like to go to work
but they shut it down
I've got a right to go to work
but there's no work here to be found
Yes and they say
we're gonna have to pay what's owed
We're gonna have to reap
from some seed that's been sowed
And the birds up on the wires
and the telegraph poles
They can always fly away
from this rain and this cold
You can hear them singing out
their telegraph code
All the way down the telegraph road

You know I'd sooner forget
but I remember those nights
When life was just a bet
on a race between the lights
You had your head on my shoulder
you had your hand in my hair
Now you act a little colder
like you don't seem to care
But believe in me baby
and I'll take you away
From out of this darkness and into the day
From these rivers of headlights
these rivers of rain
From the anger
that lives on the streets with these names
'cos I've run every red light on memory lane
I've seen desperation explode into flames
And I don't wanna see it again

From all of these signs
saying sorry but we're closed
All the way down the telegraph road
Lyrics from http://www.pohodar.com

TELEGRAFNÍ CESTA
MARK KNOPFLER

Před dlouhým časem se muž vydal na cestu
Kráčejíc třicet mil s pytlem na zádech
A svůj náklad shodil tam,
kde si myslel, že to je nejlepší
V divočině si udělal domov
Postavil chatu a zásobárnu na zimu
A rozoral pluhem zemi
u břehu chladného jezera
A další poutníci
přicházeli tou cestou
A nikdy nešli dál
a nikdy se nevrátili zpátky
Pak přišly církve,
pak přišly školy,
pak přišli právníci,
pak přišla vláda,
pak přijely vlaky
a náklaďáky se svým nákladem
A ta špinavá stará cesta
byla Telegrafní cesta

Pak vznikly doly,
pak se objevila ruda
Pak nastaly zlé časy,
pak vypukla válka
Telegraf zpíval píseň
o vnějším světě
Telegrafní cesta se prohloubila a rozšířila
jako plynoucí řeka

A mé rádio říká, že dnes v noci bude mrznout
Lidé jedou z továren domů
Doprava jede v šesti pruzích
Tři pruhy jedou pomalu

Chodíval jsem rád do práce,
ale uzavřeli ji
Mám právo chodit do práce,
ale žádná práce tu není k nalezení
Ano a oni říkají,
že budeme muset zaplatit, co dlužíme
Budeme muset sklidit,
co se zaselo
A ptáci nahoře na drátech
a na telegrafních sloupech
můžou vždycky odletět pryč
od tohohle deště a tohohle chladu
Můžete je slyšet volat
kód jejich telegrafu
Všude na cestě po Telegrafní cestě

Víš, že to dříve zapomenu,
ale já si vzpomínám na ty noci
kdy život byl jen sázkou
na závod mezi světly
Měl jsi hlavu na mém rameni
měl jsi ruku v mých vlasech
Teď se chováš trochu chladněji
jako by Ti to bylo jedno
Ale věř ve mě, dítě
a já Tě vezmu pryč
Z této temnoty do dne
Od těchto řek předních světel
Těchto řek deště
Tohoto vzteku,
který panuje na ulicích těchto jmen
Protože jsem projel na cestě vzpomínkami všude na červenou
Viděl jsem beznaděj explodovat v plamenech
A nechci to vidět znovu

Od všech těchto znamení
říkajících "Pardon, ale zavřeli jsme"
Všude po cestě po Telegrafní cestě
Překlad z http://www.pohodar.com