WHEN I FIND MY LIFE
MARIANNE FAITHFULL

Oh, I will free the bird in me
Oh, when I find my life.
What I always knew could be
Oh, when I find my life.
I will see the truth in me
Oh, when I find my life.
Oh, when I find my life.

I will let go the pain
Oh, when I find my life.
I will reach beyond the strain
Oh, when I find my life.
Fear of lost and fear of pain
Oh, when I find my life.
Oh, when I find my life.

I remember all the games of shame
And all the lies you told me.
I have worked so hard to learn
And flunked so far in my attempts
to let it go by, dear.

And it's so easy
I just opened my eyes.
And it's so hard
To let go.

Oh, I will free the bird in me
Oh, when I find my life.
I will be what I wanna be
Oh, when I find my life.
I am here and I am free.
Oh, when I find my life.

Oh, when I find my life.
Oh, when I find my life.
Oh, when I find my life.
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDYŽ NAJDU SVŮJ ŽIVOT
MARIANNE FAITHFULL

Oh, osvobodím ptáčka ve mně
Oh, když najdu svůj život
Mohlo by být to, co jsem vždycky znala
Oh, když najdu svůj život
Uvidím v sobě pravdu
Oh, když najdu svůj život
Oh, když najdu svůj život

Nechám odejít bolest
Oh, když najdu svůj život
Dosáhnu úlevy od napětí
Oh, když najdu svůj život
Strachu z porážky a strachu z bolesti
Oh, když najdu svůj život
Oh, když najdu svůj život

Vzpomínám si na všechny ty falešné hry
a všechny lži, které jsi mi říkal
Dělala jsem všechno proto, abych se poučila
A úplně jsem selhala ve svých pokusech
to nechat být, drahý

A je to tak snadné
Jen jsem otevřela oči
A je to tak těžké
Nechat jít

Oh, osvobodím ptáčka ve mně
Oh, když najdu svůj život
Budu to, čím budu chtít být
Oh, když najdu svůj život
Jsem tady a jsem volná
Oh, když najdu svůj život

Oh, když najdu svůj život
Oh, když najdu svůj život
Oh, když najdu svůj život
Překlad z http://www.pohodar.com