COURAGE
MANOWAR

Some want to think
hope is lost see me stand alone
I can't do what others may want
then I'll have no home

So for now wave good-bye
and leave your hands held high
Hear this song of courage
long into the night
So for now wave good-bye
and leave your hands held high
Hear this song of courage
long into the night

And the wind will bear my cry
to all who hope to fly
Hear this song of courage
long into the night

Battles are fought by those
with the courage to believe
They are won by those who find the heart
Find a heart to share
This heart that fills the soul
will point the way to victory
If there's a fight
then I'll be there
I'll be there

So for now wave good-bye
and leave your hands held high
Hear this song of courage
long into the night
And the wind will bear my cry
to all who hope to fly
Lift your wings up high
my friend fearless to the end
So for now wave good-bye
and leave your hands held high
Hear this song of courage
long into the night
Lyrics from http://www.pohodar.com

ODVAHA
MANOWAR

Někdo si chce myslet,
že naděje je ztracená, když mne vidí osamělého
Já nechci dělat, co ostatní snad chtějí
Pak nebudu mít domov

Tak pro teď zamávej na rozloučenou
a přestaň s dáváním rukou vzhůru
Poslouchej tuhle písničku odvahy
dlouho do noci
Tak pro teď zamávej na rozloučenou
a přestaň s dáváním rukou vzhůru
Poslouchej tuhle písničku odvahy
dlouho do noci

A vítr ponese můj pláč
ke všem, kteří doufají, že vzlétnou
Poslouchej tuhle písničku odvahy
dlouho do noci

Bitvy jsou vybojovávány těmi,
kdož mají odvahu věřit
Jsou vyhrávány těmi, kteří nachází srdce
Nachází srdce, o něž se podělí
To srdce, jenž naplňuje duši,
vytyčí cestu k vítězství
Jestli se tu bojuje
pak budu tady
Budu tady

Tak pro teď zamávej na rozloučenou
a přestaň s dáváním rukou vzhůru
Poslouchej tuhle písničku odvahy
dlouho do noci
A vítr ponese můj pláč
ke všem, kteří doufají, že vzlétnou
Roztáhni svá křídla do výšky,
má přítelkyně, beze strachu až do konce
Tak pro teď zamávej na rozloučenou
a přestaň s dáváním rukou vzhůru
Poslouchej tuhle písničku odvahy
dlouho do noci
Překlad z http://www.pohodar.com