YOUR LOVE ALONE
IS NOT ENOUGH
MANIC STREET PREACHERS

Your love alone
is not enough not enough not enough
When times get tough
they get tough they get tough they get tough

Trade all your heroes in for ghosts
in for ghosts in for ghosts
They're always the one's that love you most
love you most love you most

Your love alone - is not enoug
not enough not enough
It's what you felt it's what you said
what you said what you said

You said the sky would fall on you
fall on you fall on you
Through all the pain your eyes stayed Blue
they stayed Blue Baby Blue

But your love alone won't save the world
You knew the secret of the universe
Despite it all you made it worse
It left you lonely
it left you cursed

You stole the sun straight from my heart
from my heart from heart
With no excuses just fell apart
fell apart fell apart

No you won't make a mess of me
mess of me mess of me
For you're as blind as a man can be
man can be man can be

I could have seen for miles and miles
I could have made you feel alive
I could have placed us in exile
I could have shown you how too cry

Your love alone is not enough
Your love alone is not enough
Lyrics from http://www.pohodar.com

TVÁ OSAMĚLÁ LÁSKA
NESTAČÍ
MANIC STREET PREACHERS

Tvá osamělá láska
nestačí, nestačí, nestačí
Když jsou těžké časy,
těžké časy, těžké časy, těžké časy

Vyměň všechny své hrdiny za duchy
za duchy, za duchy
Oni jsou jediní, kdo Tě nejvíc miluje,
nejvíc miluje, nejvíc miluje

Tvá osamělá láska nestačí
nestačí, nestačí
Ona je tím, co jsi cítil, tím, co jsi říkal
co jsi říkal, co jsi říkal

Říkal jsi, že nebe by mohlo spadnou na Tebe,
spadnout na Tebe, spadnout na Tebe
Přes všechnu bolest Tvé oči zůstaly modré,
zůstaly modré, dětsky modré

Ale Tvá osamělá láska nespasí svět
Znal jsi tajemství vesmíru
Navzdory všemu jsi to udělal hůř
Nechalo Tě to osamělého,
nechalo Tě to zatraceného

Ukradl jsi slunce přímo z mého srdce
z mého srdce, z mého srdce
Bez pardonu se právě rozpadlo,
právě rozpadlo, právě rozpadlo

Ne, mne nezmateš,
mne nezmateš, mne nezmateš
Protože jsi tak slepý, jak jen muž může být
muž může být, muž může být

Mohla bych Tě vidět na míle a míle
Mohla bych Tě přimět, abys cítil, že žiješ
Mohla bych nás poslat do vyhnanství
Mohla bych Ti ukázat, jak příliš plakat

Tvá osamělá láska nestačí
Tvá osamělá láska nestačí
Překlad z http://www.pohodar.com