WITH GOD ON OUR SIDE
MANFRED MANN

My name it is nothing,
my age it means less
The country I come from
is a part of the Free West
I was taught and brought up
there its laws to abide
And that the land that I live in has
God on its side

Oh the history books tell it,
they tell it so well
The cavalries charged, the Indians fell
The cavalries charged, the Indians died
For the country was young with
God on its side

Oh the first World War,
it came and it went
The reason for fighting I never could get
But I learned to accept it,
accept it with pride
For you don't count the dead when
God's on your side

And then the second World War,
it came to an end
We forgave the Germans
and now we are friends
Though they murdered six million,
in the ovens they fried
The Germans now, too, have
God on their side

But now we have weapons of chemical dust
And if fire them we're forced to,
why then fire them we must
One push of the button
and a shot the worldwide
And you never ask questions when
God's on your side

'tho many a long hour I've thought on this
That Jesus Christ was betrayed by a kiss
But I can't think for you,
you will have to decide
Whether Judas Iscariot had
God on his side

And now as I leave you,
I'm weary as hell
The confusion I'm feelin',
there ain't no tongue can tell
The words fill my head
and drop to the floor
That if God's on our side,
he'll stop the next war.
Lyrics from http://www.pohodar.com

S BOHEM NA NAŠÍ STRANĚ
MANFRED MANN

Mé jméno je ničím
můj věk znamená ještě méně
Země, z níž pocházím
je součástí svobodného Západu
Naučil jsem se a byl jsem vychován,
že tu jsou zákony, které se musí dodržovat
A že země, v níž žiju má
Boha na své straně

Říká se to v historických knihách,
říkají to tak dobře
Jezdectvo zaútočilo, Indiáni padli
Jezdectvo zaútočilo, Indiáni zemřeli
Pro mladou zemi s
Bohem na její straně

Oh, první světová válka
přišla a odešla
Na důvod k boji bych nikdy nemohl přijít
Ale učil jsem se to příjmout
příjmout to s pýchou
Nemůžeš počítat mrtvé když máš
Boha na své straně

A pak druhá světová válka
došla svého konce
Odpustili jsme Němcům
a teď jsme přátelé
Ačkoli zavraždili šest miliónů (lidí),
kteří shořeli v pecích
Teď Němci také mají
Boha na jejich straně

Ale teď máme zbraně z chemického prachu
A když budeme nuceni je vystřelit,
pročpak je muset vystřelit
Jedno stisknutí tlačítka
a střelíte celý svět
A nebudete se nikdy ptát, když
Bůh je na vaší straně

Mnoho dlouhých hodin jsme o tom přemýšleli
Že Ježíš Kristus byl zrazen polibkem
Ale já nemůžu myslet za vás
Vy musíte rozhodnout
Zda Jidáš Iškariotský měl
Boha na své straně

A teď až vás opustím
Jsem pekelně unavený
Zmatek, který cítím,
že není žádný jazyk, kterým bych mohl sdělit
Slova, která naplňují mou hlavu
a padají na zem
Že jestli je Bůh na naší straně
Zastaví další válku.
Překlad z http://www.pohodar.com