ELIZABETHAN
MAGNA CARTA

My lady is so fair
And bright the river flows
Beneath her window shows
A mirror for her face and for her hair
A mirror for her face and for her hair

If I had words to tell
A gallant lover then I would be
And offer on a bended knee
All that I am and serve her well
All that I am and serve her well

And when the soft wind blows
Reeds by the water mere
Turning their heads can hear
The sound of her voice where she goes
The sound of her voice where she goes

If I could make the gentle rain
Play music for her ears, to hear my name

My lady is so fair
And bright the river flows
Beneath her window shows
A mirror for her face and for her hair
A mirror for her face and for her hair
Lyrics from http://www.pohodar.com

ALŽBĚTINSKÁ
MAGNA CARTA

Má paní je tak zářivá
A průzračná řeka plyne
pod jejím oknem nastavujíce
zrcadlo pro její tváří a její vlas
zrcadlo pro její tváří a její vlas

Kdybych našel slova k vyjádření
Byl bych dvorným milovníkem
A nabídl jí kleče na kolenou,
aby jí vše čím jsem dobře sloužilo
aby jí vše čím jsem dobře sloužilo

A když vane něžný vítr
Obyčejné rákosiny u vody
otáčejíce své hlavičky můžou naslouchat
melodii jejího hlasu, když přichází
melodii jejího hlasu, když přichází

Kdybych tak mohl přimět něžný déšť
zapět do jejích uší mé jméno.

Má paní je tak zářivá
A průzračná řeka plyne
pod jejím oknem nastavujíce
zrcadlo pro její tváří a její vlas
zrcadlo pro její tváří a její vlas
Překlad z http://www.pohodar.com