SAMHAIN
MAGICA

You can smell it in the air
It is the time of burning leaves
The little girl peels the apple
Round and round

The Earth is alive
And she sees what she believes
The hazelnuts lie
Open on the ground

Samhain
Samhain
Samhain

Let’s open the gates
So our loved ones may pass!
Lyrics from http://www.pohodar.com

SAMHAIN
MAGICA

Můžeš to cítit ve vzduchu
Je to čas hořících listů
Malá holčička loupe jablko
Kolem dokola

Země žije
A vidí, čemu věří
Lískové oříšky leží
Rozloupané na zemi

Samhain
Samhain
Samhain

Tak otevřme brány
Tak naši milovaní možná projdou!
Překlad z http://www.pohodar.com