EVERY SINGLE HEARTBEAT
MAGGIE REILLY

Every single heartbeat...
I see you sleeping
Hungry for every smile on your face
I feel you in every single heartbeat
I hear you breathing
Worries are gone
And leave no trace
We're closer with every single heartbeat
There's such a rhythm
Inside my head
My soul is dancing
I'm not afraid
I feel a rush
Every time you're near
And in the stillness all I hear
Every single heartbeat...
Lost in wonder
How did we find a love like this?
Together we'll chase away the darkness
Every single heatbeat...
It's so amazing
Carried along on waves of bliss
Lifting our spirits
Soaring higher
There's such a rhythm
Inside my head
My soul is dancing
I'm not afraid
I feel a rush
Every time you're near
And in the stillness all I hear
Every single heartbeat...
I watch you dreaming
Follow you to your secret place
Together with every single heartbeat
I feel the rhythm
When you are near
And in the stillness all I hear
Every single heartbeat...
Lost in wonder
How did we find a love like this?
Together we'll chase away the darkness
It's so amazing
Carried along on waves of bliss
Lifting our spirits
Soaring higher
I feel a rhythm inside my head
My soul is dancing
I'm not afraid
In the stillness you are here
Ooh in my soul of love
You changed my life
(Now my heart beats for you)
So many ways
Every single heartbeat...
And all I do
Sending love on its way to you
I don't get down, I'm never blue
I know your heart beats for me too
Every single heartbeat...
And all I do
Reminds me that you feel it too
When I'm alone a voice comes through
Tells me I've found love
Lost in wonder etc...
Lyrics from http://www.pohodar.com

KAŽDÝ ÚDER SRDCE
MAGGIE REILLY

Každý jednotlivý úder srdce...
Vidím Tě spícího
Hladová po každém úsměvu na Tvé tváři
Cítím Tě v každém úderu srdce
Slyším Tvůj dech
Trápení jsou pryč
A není po nich památky
Jsme si bližší s každým úderem srdce
Je to takový rytmus
Uvnitř mé hlavy
Má duše tančí
Nebojím se ničeho
Cítím vzrušení
V každé chvíli, kdy jsme spolu
A v tom všem tichu slyším
Každý úder srdce...
Ponořená v údivu
Jak jsme vůbec našli takovou lásku?
Společně zaženeme temnotu
Každý úder srdce...
Je to tak vzrušující
Plavba na vlnách blaženosti
Pozvednutí našich duší
Vznášení výš
Je to takový rytmus
Uvnitř mé hlavy
Má duše tančí
Nebojím se ničeho
Cítím vzrušení
V každé chvíli, kdy jsme spolu
A v tom všem tichu slyším
Každý úder srdce...
Dívám se, jak sníš
Jdu za Tebou na Tvé tajné místo
Společně s každým úderem srdce
Vnímám ten rytmus
Když jsi blízko mne
A v tom všem tichu slyším
Každý úder srdce...
Ponořená v údivu
Jak jsme vůbec našli takovou lásku?
Společně zaženeme temnotu
Je to tak vzrušující
Plavba na vlnách blaženosti
Pozvednutí našich duší
Vznášení výš
Vnímám rytmus uvnitř mé hlavy
Má duše tančí
Nebojím se ničeho
V tom všem tichu jsi tu Ty
Ooh, v mé duši je láska
Změnil jsi můj život
(Teď mé srdce bije pro Tebe)
Tolik cest
Každý úder srdce...
A všechno to dělám
Posílám svou cestou Tobě
Nejsem na ně, nikdy nebudu smutná
Když vím, že Tvé srdce bije také pro mě
Každý úder srdce...
A všechno to dělám
Připomeň mi, že to také tak cítíš
Když jsem sama, přichází hlas
Říká mi, že jsem našla lásku
Ponořená v údivu... atd.
Překlad z http://www.pohodar.com