WAIT - MAGGIE REILLY

Lying in my bed alone
and whispering your name,
Wonder where you are tonight
and do you feel the same,
Letting my thoughts fly to where
you might be,
Sharing the secret that took you from me...

Heart is beating faster with
the memory of your touch
Try to ease this loneliness
I'm missing you so much
I'm with you when sleep comes
I find you in dreams
But wake to confusion
It's not as it seems

I´m waiting for you,
those words I still hear you say,
But it seems like a lifetime
since you went away,
These chains round my heart
and they´ll just wont let me feel,
Until you return I will never be free,
I hear you call - wait for me.

Do you still remember by the ocean,
Oh so blue,
As I looked into your eyes,
you said that you´ll be true,
The promises made
as we walked on the beach,
Like the moon and the stars
now so far out of reach.

I'm waiting for you
those words I still hear you say
But it seems like a lifetime
since you went away,
There's chains round my heart
and they just won't let me be
Until you return
I will never be free
I hear you call - Wait for me

Lying in my bed alone
and whispering your name
Wonder where you are tonight
and do you feel the same
Letting my thoughts fly
to where you might be
Sharing the secret
that took you from me

I'm waiting for you
Those words I still hear you say
but it seems like a lifetime
since you went away
There's chains round my heart
and they just won't let me be
Until you return
I will never be free
I hear you call - Wait for me

I'm waiting for you
Because it's all I can do
But it seems all my life
I've been waiting for you
This ache in my heart
You know it won't let me be
Until you return
I will never be free
Still I can hear - Wait for me

I'm waiting for you
Those words I still hear you say
But it seems like a lifetime
Since you went away
There's chains round my heart
And they just won't let me be
Until you return
I will never be free
I hear you call - Wait for me
Lyrics from http://www.pohodar.com

ČEKAT

Ležím v mé posteli osamělá
a šeptající Tvé jméno.
Divím se, kde jsi dnes v noci
a jestli cítíš to samé.
Nechám mé myšlenky letět tam,
kde bys mohl být.
Aby sdělily tajmeství, které Ti vzaly ode mne...

Srdce tluče rychleji při
vzpomínce na Tvůj dotek.
Zkouším ulehčit tuhle osamělost.
Ta strašně se mi po Tobě stýská.
Jsem s Tebou, když příjde spánek.
Nacházím Tě ve snech.
Ale probouzím se zmatená.
Není to tak, jak to vypadalo.

Čekám na Tebe,
tato slova pořád slyším, říkáš.
Ale ono to vypadá jako čas života,
ve kterém jsi odešel.
Ty řetězy svazují mé srdce
a nechtějí mě nechat cítit.
Dokud se nevrátíš, nebudu nikdy volná.
Slyším Tvé volání - čekej na mě.

Vzpomínáš si ještě na oceán.
Oh tak modrý.
Jak jsem viděla v Tvých očích,
říkal jsi, že budeš věrný.
Naděje, které jsme si dělali,
když jsme se procházeli po pláži.
Jako měsíc a hvězdy
teď tak daleko nedosažitelné.

Čekám na Tebe,
tato slova pořád slyším, říkáš.
Ale ono to vypadá jako čas života,
ve kterém jsi odešel.
Ty řetězy svazují mé srdce
a nechtějí mě nechat cítit.
Dokud se nevrátíš,
Nebudu nikdy volná.
Slyším Tvé volání - čekej na mě.

Ležím v mé posteli osamělá
a šeptající Tvé jméno.
Divím se, kde jsi dnes v noci
a jestli cítíš to samé.
Nechám mé myšlenky letět tam,
kde bys mohl být.
Aby sdělily tajmeství,
které Ti vzaly ode mne.

Čekám na Tebe,
tato slova pořád slyším, říkáš.
Ale ono to vypadá jako čas života,
ve kterém jsi odešel.
Ty řetězy svazují mé srdce
a nechtějí mě nechat cítit.
Dokud se nevrátíš,
Nebudu nikdy volná.
Slyším Tvé volání - čekej na mě.

Čekám na Tebe
Protože to je všechno, co můžu dělat.
Ale zdá se, že celý můj život
Čekám na Tebe.
Ta bolest v mém srdci.
Víš, že mě nenechá být.
Dokud se nevrátíš.
Nebudu nikdy volná
Pořád můžu slyšet - Čekej na mě

Čekám na Tebe,
tato slova pořád slyším, říkáš.
Ale ono to vypadá jako čas života,
ve kterém jsi odešel.
Ty řetězy svazují mé srdce
a nechtějí mě nechat cítit.
Dokud se nevrátíš,
Nebudu nikdy volná.
Slyším Tvé volání - čekej na mě.
Překlad z http://www.pohodar.com