INTO THE GROOVE
MADONNA

And you can dance
For inspiration
Come on
I'm waiting

Get into the groove
Boy you've got to prove
Your love to me, yeah
Get up on your feet, yeah
Step to the beat
Boy what will it be

Music can be such a revelation
Dancing around you feel the sweet sensation
We might be lovers if the rhythm's right
I hope this feeling never ends tonight

Only when I'm dancing
can I feel this free
At night I lock the doors,
where no one else can see
I'm tired of dancing here all by myself
Tonight I wanna dance with someone else

Get into the groove
Boy you've got to prove
Your love to me, yeah
Get up on your feet, yeah
Step to the beat
Boy what will it be

Gonna get to know you in a special way
This doesn't happen to me every day
Don't try to hide love it wears no disguise
I see the fire burning in your eyes

Only when I'm dancing
can I feel this free
At night I lock the doors,
where no one else can see
I'm tired of dancing here all by myself
Tonight I wanna dance with someone else

Get into the groove
Boy you've got to prove
Your love to me, yeah
Get up on your feet, yeah
Step to the beat
Boy what will it be

Live out your fantasy here with me
Just let the music set you free
Touch my body, and move in time
Now I know you're mine

Live out your fantasy here with me
Just let the music set you free
Touch my body, and move in time
Now I know you're mine

Get into the groove
Boy you've got to prove
Your love to me, yeah
Get up on your feet, yeah
Step to the beat
Boy what will it be
[REPEAT TO FADE]
Lyrics from http://www.pohodar.com

DO FORMY
MADONNA

A můžeš tančit
Pro inspiraci
No tak
Já čekám

Dej se do formy
Chlape, musíš to dokázat
Tvá láska ke mně, jasně
Vyskoč na nohy, jasně
Jdi do toho
Chlape, co to bude?

Hudba může být takovým odhalením
Tanče dokola vnímáš sladký pocit
Můžeme být milenci, pokud bude správný rytmus
Doufám, že dneska v noci tenhle pocit neskončí

Jenom když tančím
můžu se cítit takhle svobodná
V noci zamykám dveře,
kde nikdo další nemůže vidět
Jsem unavená z toho, jak tu tančím pořád sama
Dnes v noci chci tančit s někým jiným

Dej se do formy
Chlape, musíš to dokázat
Tvá láska ke mně, jasně
Vyskoč na nohy, jasně
Jdi do toho
Chlape, co to bude?

Chci zjistit, že jsi na zvláštní cestě
To se mi každý den nestává
Nezkoušej skrývat lásku, ta nenosí masku
Vidím ten oheň, planoucí ve Tvých očích

Jenom když tančím
můžu se cítit takhle svobodná
V noci zamykám dveře,
kde nikdo další nemůže vidět
Jsem unavená z toho, jak tu tančím pořád sama
Dnes v noci chci tančit s někým jiným

Dej se do formy
Chlape, musíš to dokázat
Tvá láska ke mně, jasně
Vyskoč na nohy, jasně
Jdi do toho
Chlape, co to bude?

Prožij svůj sen tady se mnou
Jen nech hudbu Tě osvobodit
Pohlaď mě po těle a pohybuj se v čase
Teď vím, že jsi můj

Prožij svůj sen tady se mnou
Jen nech hudbu Tě osvobodit
Pohlaď mě po těle a pohybuj se v čase
Teď vím, že jsi můj

Dej se do formy
Chlape, musíš to dokázat
Tvá láska ke mně, jasně
Vyskoč na nohy, jasně
Jdi do toho
Chlape, co to bude?
[OPAKUJE SE DO ZTIŠENÍ]
Překlad z http://www.pohodar.com