ONE MORE CHANCE
MADONNA

I turned around too late
to see the fallen star
I fell asleep and never saw the sun go down
I took your love for granted
Thought luck was always on my side
I turned around too late
and you were gone

So give me one more chance
Darlin' if you care for me
Let me win your love
'Cause you were always there for me
If you care for me,
Be there for me

I like to play the queen of hearts
and never thought I'd lose
I rolled the dice but never showed my hand
I planned it out so perfectly,
So you'd never leave a girl like me
I was a fool, but now I understand

So give me one more chance
Darlin' if you care for me
Let me win your love
'Cause you were always there for me
If you care for me,
Be there for me

Here is the law of the land
You play with fire and you'll get burned
Here is the lesson I've learned
That you don't know
what you've got til it's gone

So give me one more chance
Darlin' if you care for me
Let me win your love
'Cause you were always there for me

Gimme one more chance
Tell me that it's not too late
Let me win your love
Darlin' please don't hesitate
If you care for me,
Be there for me

Give me one more chance
Lyrics from http://www.pohodar.com

JEŠTĚ JEDNA ŠANCE
MADONNA

Otočila jsem se příliš pozdě
abych viděla padající hvězdu
Usnula jsem a nikdy neviděla, jak slunce zapadá
Brala jsem Tvou lásku jako jistou
Myslela, že štěstí je vždycky na mé straně
Otočila jsem se příliš pozdě
a Ty jsi byl pryč

Tak mi dej ještě jednu šanci
Drahý, pokud Ti na mě záleží
Nech mě získat Tvou lásku
Protože Ty jsi tu byl vždycky pro mě
Pokud Ti na mě záleží
Buď tu pro mě

Ráda jsem si hrála na královnu srdcí
a nikdy nemyslela, že bych mohla prohrát
Hodila jsem kostkou, ale nikdy neukázala ruku
Naplánovala jsem to tak perfektně
Tak bys nikdy nemohl opustit dívku jako já
Byla jsem blázen, ale teď rozumím

Tak mi dej ještě jednu šanci
Drahý, pokud Ti na mě záleží
Nech mě získat Tvou lásku
Protože Ty jsi tu byl vždycky pro mě
Pokud Ti na mě záleží
Buď tu pro mě

Tady platí zákon země
Hraješ si s ohněm a popálíš se
To je lekce, kterou jsem se naučila
Že nevíš,
co máš, dokud to není pryč

Tak mi dej ještě jednu šanci
Drahý, pokud Ti na mě záleží
Nech mě získat Tvou lásku
Protože Ty jsi tu byl vždycky pro mě

Dej mi ještě jednu šanci
Řekni mi, že není příliš pozdě
Nech mě získat Tvou lásku
Drahý, prosím, neváhej
Pokud Ti na mě záleží
Buď tu pro mě

Dej mi ještě jednu šanci
Překlad z http://www.pohodar.com