BLUEBERRY HILL
LOUIS ARMSTRONG

I found my thrill on Blueberry Hill
On Blueberry Hill when I found you
The moon stood still on Blueberry Hill
And lingered until my dreams came true

(The wind in the willow played
Love's sweet melody
But all of those vows we made
Were never to be)

Though we're apart, you're part of me still
For you were my thrill
on Blueberry Hill

(I found my thrill)
Come climb the hill with me, baby
(on Blueberry Hill)
We'll see what we shall see
(on Blueberry Hill)
I'll bring my horn with me
(when I found you)
I'll be wit' you where berries are blue
(the moon stood still)
Each afternoon we'll go
(on Blueberry Hill)
Higher than the moon we'll go
(and lingered until)
Then, to a weddin' in June we'll go
(my dreams came true)
Ba-ba-da-de-buzz-buzz va-de-n-da-day

The wind in the willow played
(do you really love me)
Love's sweet melody (as I love you?)
But all of those vows we made
(will you still remember)
Were never to be (when the night is through?)

Though we're apart, you're part of me still
For you were my thrill
on Blueberry Hill
Lyrics from http://www.pohodar.com

BORŮVKOVÝ VRCH
LOUIS ARMSTRONG

Nalezl jsem své rozechvění na Borůvkovém vrchu
Na Borůvkovém vrchu, kde jsem nalezl Tebe
Měsíc stál klidně na Borůvkovém vrchu
A setrval, dokud se mé sny nestaly skutečností

(Vítr hrál ve vrbě
sladkou píseň lásky
Ale všechny ty sliby, které jsme složili,
se nikdy neměly splnit)

Ačkoli jsme rozdělení, jsi stále částí mne
Protože Tys byla mým rozechvěním
na Borůvkovém vrchu

(Nalezl jsem své rozechvění)
Pojď a vyjdi se mnou na vrch, miláčku
(na Borůvkový vrch)
Uvidíme, co uvidíme
(na Borůvkovém vrchu)
Vezmu s sebou mou trubku
(když jsem Tě našel)
Budu s Tebou tam, kde borůvky jsou modré
(Měsíc stál klidně)
Každé odpoledne půjdeme
(na Borůvkový vrch)
Půjdeme výš, než Měsíc
(A setrval)
Pak půjdeme až ke svatbě v červnu
(Mé sny se staly skutečností)
Ba-ba-da-de-buzz-buzz va-de-n-da-day

Vítr hrál ve vrbě
(Opravdu mě miluješ)
sladkou píseň lásky (zatímco já miluji Tebe?)
Ale všechny ty sliby, které jsme složili,
(budeš si je stále pamatovat)
Se nikdy neměly splnit (až noc skončí?)

Ačkoli jsme rozdělení, jsi stále částí mne
Protože Tys byla mým rozechvěním
na Borůvkovém vrchu
Překlad z http://www.pohodar.com