NIGHT RIDE ACROSS THE CAUCASUS
LOREENA MCKENNIT

Ride on through the night, ride on
Ride on through the night, ride on

There are visions, there are memories
There are echoes of thundering hooves
There are fires, there is laughter
There's the sound of a thousand doves

Ride on through the night, ride on
Ride on through the night, ride on

In the velvet of the darkness
By the silhouette of silent trees
They are watching, they are waiting
They are witnessing life's mysteries

Ride on through the night, ride on
Ride on through the night, ride on

Cascading stars on the slumbering hills
They are dancing as far as the sea
Riding o'er the land,
you can feel its gentle hand
Leading on to its destiny

Ride on through the night, ride on
Ride on through the night, ride on

Take me with you on this journey
Where the boundaries of time are now tossed
In cathedrals of the forest
In the words of the tongues now lost

Find the answers, ask the questions
Find the roots of an ancient tree
Take me dancing, take me singing
I'll ride on till the moon meets the sea

Ride on through the night, ride on
Ride on through the night, ride on

Ride on through the night, ride on
Ride on through the night, ride on
Lyrics from http://www.pohodar.com

JÍZDA NOCÍ PŘES KAVKAZ
LOREENA MCKENNIT

Jeď dál nocí, jeď dál
Jeď dál nocí, jeď dál

Jsou tu vize, jsou tu vzpomínky
Je tu ozvěna hřmících kopyt
Jsou tu ohně, je tu smích
Vrkaní tisíce holubic

Jeď dál nocí, jeď dál
Jeď dál nocí, jeď dál

V sametu temnoty
U siluety tichých stromů
Dívají se, čekají
Jsou svědky mystérií života

Jeď dál nocí, jeď dál
Jeď dál nocí, jeď dál

Záplava hvězd na dřímajících kopcích
Tančí vzálené jako moře
Jedouce zemí
můžeš vnímat její něžnou ruku
Vedoucí vstříc osudu

Jeď dál nocí, jeď dál
Jeď dál nocí, jeď dál

Vem mě s sebou na tu cestu
Kde meze času jsou teď smazány
V katedrálách prasela
Ve slovech dávno ztracených jazyků

Najdi odpovědi, polož otázky
Najdi kořeny prastarého stromu
Vezmi mě tančit, vezmi mě zpívat
Pojedu dál, dokud se měsíc nesetká s mořem

Jeď dál nocí, jeď dál
Jeď dál nocí, jeď dál

Jeď dál nocí, jeď dál
Jeď dál nocí, jeď dál
Překlad z http://www.pohodar.com