LORD OF THE DANCE

I danced in the morning
when the world was begun
I danced in the moon,
and the stars, and the sun
I came down from heaven
and I danced on the earth
At Bethlehem I had my birth

Dance, dance, wherever you may be
I am the Lord of the dance, said he
And I lead you all, wherever you may be
And I lead you all in the dance, said he

I danced for the scribe and the pharisee
They would not dance and they wouldn't follow me
I danced for the fishermen James and John
They followed me and the dance went on

Dance, dance, wherever you may be
I am the Lord of the dance, said he
And I lead you all, wherever you may be
And I lead you all in the dance, said he

I danced on the sabbath and I cured the lame
The holy people said it was a shame
They whipped they stripped and hung me high
And left me there on the cross to die

Dance, dance, wherever you may be
I am the Lord of the dance, said he
And I lead you all, wherever you may be
And I lead you all in the dance, said he

I danced on the Friday
when the sky turned black
It's hard to dance
with the devil on your back
They buried me deep, they thought I'd gone
But I am the dance and I still go on

Dance, dance, wherever you may be
I am the Lord of the dance, said he
And I lead you all, wherever you may be
And I lead you all in the dance, said he

They cut me down and I leapt up high
I am the life that'll never, never die!
I'll live in you if you'll live in me
I am the Lord of the dance, said he!

Dance, dance, wherever you may be
I am the Lord of the dance, said he
And I lead you all, wherever you may be
And I lead you all in the dance, said he
Lyrics from http://www.pohodar.com

PÁN TANCE

Tančil jsem to ráno,
v němž byl stvořen svět.
Tančil jsem na Měsíci
a hvězdách a Slunci.
Sestoupil jsem z Nebes
a tančil jsem na Zemi.
V Betlémě jsem se narodil.

Tančete, tančete, kdekoliv můžete být.
Jsem Pán tance, řekl.
A povedu vás všechny, kdekoliv můžete být.
A povedu vás všechny v tanci, řekl.

Tančil jsem pro písaře a farizeje
Netančili a nenásledovali mne
Tančil jsem pro rybáře Jakuba a Jana
Ti mě následovali a tanec pokračoval

Tančete, tančete, kdekoliv můžete být.
Jsem Pán tance, řekl.
A povedu vás všechny, kdekoliv můžete být.
A povedu vás všechny v tanci, řekl.

Tačil jsem při šábesu a vyléčil jsem chromého
Svatí lidé řekli, že to byla hanba
Zbičovali mne, svlékli mne a pověsili mne vysoko.
A nechali mě tam na kříži zemřít

Tančete, tančete, kdekoliv můžete být.
Jsem Pán tance, řekl.
A povedu vás všechny, kdekoliv můžete být.
A povedu vás všechny v tanci, řekl.

Tančil jsem v pátek,
když nebe zčernalo.
Je těžké tančit
s ďáblem na hřbetě.
Pohřbili mě hluboko, mysleli si, že jsem pryč.
Ale já jsem tanec a pořád pokračuju.

Tančete, tančete, kdekoliv můžete být.
Jsem Pán tance, řekl.
A povedu vás všechny, kdekoliv můžete být.
A povedu vás všechny v tanci, řekl.

Srazili mě a já vyskočil do výše
Jsem život, který nikdy, nikdy nezemře!
Budu žít v Tobě a Ty ve mně.
Já jsem Pán tance, řekl!

Tančete, tančete, kdekoliv můžete být.
Jsem Pán tance, řekl.
A povedu vás všechny, kdekoliv můžete být.
A povedu vás všechny v tanci, řekl.
Překlad z http://www.pohodar.com