BAILA MI RITMO
LOONA

Open your eyes - I can no longer hide
I'm falling in love with you now
All of my life I looked for this love
Wondering if I could find
Feel in my heart - there is something inside
That tells me that you will be fine
Don't worry my lovely
your fears're all behind
Let me love you tonight

I've been in love for so many times
But this time I know that it's one of a kind
You are my destiny, you are my light
I need your love to be mine

Baila mi ritmo
And I'll be your baby tonight
Es amor para siempre
Ritmo and I'll be your baby tonight
This love is forever
Ritmo and I'll be your baby tonight
Amor para siempre
Ritmo and I'll be your baby tonight
Es amor para siempre

You are the reason I feel so alive
Got you twenty-four hours on my mind
Heartbreaks and tears, emotional fears
A stories we're leaving behind
Come on my baby please don't hesitate
Forever our love will be mine
Don't worry my love,
gonna show you tonight
The sun, the moon and the sky

I've been in love for so many times
But this time I know that it's one of a kind
You are my destiny, you are my light
I need your love to be mine

Baila mi ritmo
And I'll be your baby tonight
Es amor para siempre
Ritmo and I'll be your baby tonight
This love is forever
Ritmo and I'll be your baby tonight
Amor para siempre
Ritmo and I'll be your baby tonight
Es amor para siempre

Come with me
Let the arms of the night hold us tight
Stay with me
I need your embrace in my life

Baila mi ritmo
And I'll be your baby tonight
Es amor para siempre
Ritmo and I'll be your baby tonight
This love is forever
Ritmo and I'll be your baby tonight
Amor para siempre
Ritmo and I'll be your baby tonight
Es amor para siempre
Lyrics from http://www.pohodar.com

TANČI SE MNOU V RYTMU
LOONA

Otevři oči - nemůžu déle skrývat
Jsem do Tebe teď zamilovaná
Po celý svůj život jsem hledala tuhle lásku
Přemýšlejíc, jestli bych ji mohla najít
Pocit v mém srdci - něco je uvnitř
Co mi říká, že budeš skvělý
Netrap se, můj milovaný,
Tvé strachy jsou všechny za námi
Nech mě milovat Tě dnes v noci

Byla jsem zamilovaná tolikrát
Ale tentokrát vím, že to je jedinečné
Ty jsi můj osud, Ty jsi mé světlo
Potřebuju, aby Tvá láska byla moje

Tanči se mnou v rytmu
A já budu dnes v noci Tvůj miláček
Tato láska je navždy
Rytmus a já budu dnes v noci Tvůj miláček
Tato láska je navždy
Rytmus a já budu dnes v noci Tvůj miláček
Láska je navždy
Rytmus a já budu dnes v noci Tvůj miláček
Tato láska je navždy

Ty jsi důvod proč se cítím tak plná života
Mám Tě dvacet čtyři hodin v mé mysli
Hoře a slzy, emocionální hrůzy
Příběhy, jež jsme nechali za sebou
No tak, můj miláčku, prosím, neváhej
Navždy bude naše láska moje
Netrap se, má lásko,
mám v úmyslu Ti ukázat dnes v noci
Slunce, měsíc a nebe

Byla jsem zamilovaná tolikrát
Ale tentokrát vím, že to je jedinečné
Ty jsi můj osud, Ty jsi mé světlo
Potřebuju, aby Tvá láska byla moje

Tanči se mnou v rytmu
A já budu dnes v noci Tvůj miláček
Tato láska je navždy
Rytmus a já budu dnes v noci Tvůj miláček
Tato láska je navždy
Rytmus a já budu dnes v noci Tvůj miláček
Láska je navždy
Rytmus a já budu dnes v noci Tvůj miláček
Tato láska je navždy

Pojď se mnou
Nechme ruce noci pevně nás obejmout
Zůstaň se mnou
Potřebuju Tvé objetí v mém životě

Tanči se mnou v rytmu
A já budu dnes v noci Tvůj miláček
Tato láska je navždy
Rytmus a já budu dnes v noci Tvůj miláček
Tato láska je navždy
Rytmus a já budu dnes v noci Tvůj miláček
Láska je navždy
Rytmus a já budu dnes v noci Tvůj miláček
Tato láska je navždy
Překlad z http://www.pohodar.com