THE BONNIE BANKS O' LOCH LOMOND

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

By yon bonnie banks,
and by yon bonnie braes
Where the sun shines bright on Loch Lomond
There me and my true love spent mony happy days
On the bonnie, bonnie banks o' Loch Lomond.

[CHORUS]
Oh, ye'll tak' the high road,
and I'll tak' the low road
And I'll be in Scotland afore ye
But trouble it is there,
and many hearts are sair
On the bonnie, bonnie banks o' Loch Lomond.

'Twas there that
we parted in yon bonnie glen
On the steep, steep side o' Ben Lomond
Where in purple hue the Highland hills we view
And the moon glints out in the gloamin'.

There the wild flowers spring
and the wee birdies sing
And in sunshine the waters are sleepin'
But the broken heart it kens
nae second spring again
Though resigned we may
be while we're greetin'.
Lyrics from http://www.pohodar.com

LÍBEZNÉ BŘEHY LOCH LOMOND

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

U tamtěch líbezných břehů
a na tamtěch líbezných svazích
Kde slunce jasně svítí na Loch Lomond
Ke jsme já a moje milá byli zvyklí chodit
Na líbezné, líbezné břehy Loch Lomond

[REFRÉN]
Oh, Ty půjdeš cestou po nebi
a já půjdu cestou po zemi
A budu ve Skotsku před Tebou
Ale je tu problém
a mnoho srdcí je zarmoucených
Na líbezných líbezných březích Loch Lomond

Bylo to tam,
kde jsme se rozešli v oné krásné rokli
Na strmých, strmých svazích (hory) Ben Lomond
Kde vidíme nachový odstín vrchů Vysočiny
A měsíc se třpytí v soumraku

Tam vyrůstají divoké květy
a maličcí ptáčci zpívají
A ve slunečním svitu spí vody
Ale zlomené srdce, to se nemůže
dočkat znovu druhého jara.
Ačkoliv můžeme být smíření s osudem,
zatímco nás zdraví.
Překlad z http://www.pohodar.com