IMBOLC (CANDLEMAS SONG)
LISA THIEL

Blessed Bridget comest thou in
Bless this house and all of our kin
Bless this house, and all of our kin
Protect this house and all within

Blessed Bridget come into thy bed
With a gem at thy heart
and a crown on thy head
Awaken the fire within our souls
Awaken the fire that makes us whole

Blessed Bridget, queen of the fire
Help us to manifest our desire
May we bring forth all
that’s good and fine
May we give birth to our dreams in time

Blessed Bridget comest thou in
Bless this house and all of our kin
From the source of Infinite Light
Kindle the flame of our spirits tonight
Lyrics from http://www.pohodar.com

IMBOLC (HROMNIČNÁ PÍSEŇ)
LISA THIEL

Požehnaná Bridget vchází
Žehná tomuto domu a všemu Tvému příbuzenstvu
Žehná tomuto domu a všemu Tvému příbuzenstvu
Chrání tento dům a vše v něm

Požehnaná Bridget vchází do Tvé postele
S drahokamem ve Tvém srdci
a korunou na Tvé hlavě
Probuzený oheň v našich duších
Probuzený oheň, který nás činí úplnými

Požehnaná Bridget, královna ohně
Nám pomáhá projevit naši touhu
Snad vyneseme na světlo všechno,
co je dobré a příjemné
Možná, že svým snům umožníme zrodit se včas

Požehnaná Bridget vchází
Žehná tomuto domu a všemu Tvému příbuzenstvu
Ze zdroje Věčného Světla
Dnes v noci rozněcuje plamen našeho ducha
Překlad z http://www.pohodar.com