NARCOTIC - LIQUIDO

So you face it with a smile
There is no need to cry
For a trifle's more than this
Will you still recall my name
And the month it all began
Will you release me with a kiss
Have I tried to draw the veil
If I have - how could I fail?
Did I fear the consequence
Dazed by carelss words
Cosy in my mind

I don't mind
I think so
I will let you go
I don't mind
I think so
I will let you go

Now you shaped that liquid wax
Fit it out with crater cracks
Sweet devotion - my delight
Oh, you're such a pretty one
And the naked thrills of flesh and skin
Would tease me through the night
"Now I hate to leave you bare
If you need me I'll be there
Don't you ever let me down"
Dazed by careless words
Cosy in my mind

I don't mind
I think so
I will let you go
I don't mind
I think so
I will let you go

And I touched your face
Narcotic mind from lazed
Mary-Jane
And I called your name
Like an addicted to cocaine
Calls for the stuff he'd rather blame
And I touched your face
Narcotic mind from lazed
Mary-Jane
And I called your name
My cocain

I don't mind
I think so
I will let you go
I don't mind
I think so
I will let you go

I don't mind
I think so
I will let you go
I don't mind
I think so
I will let you go
Lyrics from http://www.pohodar.com

DROGA

Tak tomu čelíš s úsměvem.
Není potřeba plakat.
Kvůli větším hloupostem, než je tahle.
Ještě si připomeneš mé jméno?
A měsíc, ve kterém to všechno začalo?
Opustíš mě s polibkem?
Zkoušel jsem zapomenout?
Jestli ano - jak bych mohl selhat?
Měl bych se bát následků.
Oslněn bezstarostnými slovy.
Pohoda v mé mysli.

Nemyslím
Myslím, že ano
Nechám Tě jít
Nemyslím
Myslím, že ano
Nechám Tě jít

Teď měníš tvar, jako tekutý vosk.
Vybavuješ se puklinami kráterů.
Sladká závislost - moje potěšení
Oh, Ty jsi taková pěkná
A nahá vzrušuješ tělem a kůží
Sváděla bys mě přes noc
"Teď nenávidím opustit Tě nahou
Kdybys mě potřebovala, budu tady
Nenech mě nikdy na dně"
Omámeného bezstarostnými slovy
Útulno v mé mysli

Nemyslím
Myslím, že ano
Nechám Tě jít
Nemyslím
Myslím, že ano
Nechám Tě jít

A já pohladil Tvou tvář
Omámená mysl od zlenivění
Mary-Jane
A volal jsem Tvé jméno
Jako závislý na kokainu
Požaduje věc, která dost vzbuzuje vinu
A já pohladil Tvou tvář
Omámená mysl od zlenivění
Mary-Jane
A volal jsem Tvé jméno
Můj kokain

Nemyslím
Myslím, že ano
Nechám Tě jít
Nemyslím
Myslím, že ano
Nechám Tě jít

Nemyslím
Myslím, že ano
Nechám Tě jít
Nemyslím
Myslím, že ano
Nechám Tě jít
Překlad z http://www.pohodar.com