NEW DIVIDE
LINKIN PARK

I remembered black skies
the lightning all around me
I remembered each flash
as time began to blur
Like a startling sign
that fate had finally found me

And your voice was all I heard
That I get what I deserve

So give me reason
to prove me wrong
to wash this memory clean
Let the floods cross
the distance in your eyes

Give me reason
to fill this hole
connect the space between
Let it be enough
to reach the truth that lies
Across this new divide

There was nothing in sight
but memories left abandoned
There was nowhere to hide
the ashes fell like snow
And the ground caved in
between where we were standing

And your voice was all I heard
That I get what I deserve

So give me reason
to prove me wrong
to wash this memory clean
Let the floods
cross the distance in your eyes
Across this new divide

In every loss
in every lie
In every truth that you'd deny
And each regret
and each goodbye
was a mistake to great to hide

And your voice was all I heard
That I get what I deserve

So give me reason
to prove me wrong
to wash this memory clean
Let the floods
cross the distance in your eyes

Give me reason
to fill this hole
connect the space between
Let it be enough
to reach the truth that lies
Across this new divide

Across this new divide
Across this new divide
Lyrics from http://www.pohodar.com

NOVÁ PROPAST
LINKIN PARK

Vzpomínal jsem si na černé nebe,
na blesky všude kolem mne
Vzpomínal jsem si na každý záblek
zatímco čas se začal zamlžovat
Jako překvapující znamení,
že si mě osud nakonec našel.

Jediné, co jsem slyšel, byl Tvůj hlas
Že jsem dostal, co jsem si zasloužil

Tak mi řekni důvod,
abys mi dokázala, že nemám pravdu,
abys úplně očistila tuhle vzpomínku
Nech tu záplavu překročit
tu vzdálenost ve Tvých očích

Dej mi důvod,
zaplnit tuhle jámu,
propoj prostor mezi
Nech to být dost,
aby to dosáhlo na pravdu, která leží
za touto novou propastí.

Nebylo nic v dohledu,
ale vzpomínky zůstaly nespoutané
Nebylo co skrývat
popel padal jako sníh
A půda byla vykopána
mezi tím, kde my jsme stáli

Jediné, co jsem slyšel, byl Tvůj hlas
Že jsem dostal, co jsem si zasloužil

Tak mi řekni důvod,
abys mi dokázala, že nemám pravdu,
abys úplně očistila tuhle vzpomínku
Nech tu záplavu překročit
tu vzdálenost ve Tvých očích
Přes tuhle novou propast

V každé ztrátě
V každé lži
V každé pravdě, kterou jsi odmítla
A každá lítost
a každé sbohem
bylo ohromný omyl na skrytí

Jediné, co jsem slyšel, byl Tvůj hlas
Že jsem dostal, co jsem si zasloužil

Tak mi řekni důvod,
abys mi dokázala, že nemám pravdu,
abys úplně očistila tuhle vzpomínku
Nech tu záplavu překročit
tu vzdálenost ve Tvých očích

Dej mi důvod,
zaplnit tuhle jámu,
propoj prostor mezi
Nech to být dost,
aby to dosáhlo na pravdu, která leží
za touto novou propastí.

Přes tuto novou propast
Přes tuto novou propast
Překlad z http://www.pohodar.com