BREAKING THE HABIT
LINKIN PARK

Memories consume
Like opening the wound
I'm picking me apart again
You all assume
I'm safe here in my room
Unless I try to start again

I don't want to be the one
The battles always choose
'Cause inside I realize
That I'm the one confused

I don't know what's worth fighting for
Or why I have to scream
I don't know why I instigate
And say what I don't mean
I don't know how I got this way
I know it's not alright
So I'm breaking the habit
I'm breaking the habit
Tonight

Clutching my cure
I tightly lock the door
I try to catch my breath again
I hurt much more
Than anytime before
I had no options left again

I dont want to be the one
The battles always choose
'Cause inside I realize
That I'm the one confused

I don't know what's worth fighting for
Or why I have to scream
I don't know why I instigate
And say what I don't mean
I don't know how I got this way
I'll never be alright
So, I'm breaking the habit
I'm breaking the habit
Tonight

I'll paint it on the walls
'Cause I'm the one at fault
I'll never fight again
And this is how it ends

I don't know what's worth fighting for
Or why I have to scream
But now I have some clarity
to show you what I mean
I don't know how I got this way
I'll never be alright
So, I'm breaking the habit
I'm breaking the habit
I’m breaking the habit
Tonight
Lyrics from http://www.pohodar.com

PORUŠENÍ ZVYKU
LINKIN PARK

Vzpomínky stravují
Jako otevření rány
Zase kritizuju sám sebe
Ty všechno uchvacuješ
Tady v mém pokoji jsem v bezpečí
Pokud se nepokouším znovu začít

Nechci být tím jediným
co si vždycky vybere boje
Protože uvnitř si uvědomuji
Že jsem ten jediný popletený

Nevím, pro co má smysl bojovat
Nebo proč musím křičet
Nevím, proč provokuji
A říkám, co nemám v úmyslu
Nevím, jak jsem se vydal touto cestou
Vím, že to není v pořádku
Tak porušuji zvyk
Porušuji zvyk
Dnes v noci

Mačkám svůj lék
Pevně zamykám dveře
Zkouším znovu popadnout dech
Ubližuji mnohem víc
Než kdykoliv předtím
Nemám žádné možnosti znovu odejít

Nechci být tím jediným
co si vždycky vybere boje
Protože uvnitř si uvědomuji
Že jsem ten jediný popletený

Nevím, pro co má smysl bojovat
Nebo proč musím křičet
Nevím, proč provokuji
A říkám, co nemám v úmyslu
Nevím, jak jsem se vydal touto cestou
Vím, že to není v pořádku
Tak porušuji zvyk
Porušuji zvyk
Dnes v noci

Namaluji to na tu zeď
Protože já jediný jsem vinen
Nikdy nebudu znovu bojovat
A tak to teď končí

Nevím, pro co má smysl bojovat
Nebo proč musím křičet
Ale nyní jsem schopen myslet jasně,
abych Ti ukázal, co mám v úmyslu
Nevím, jak jsem se vydal touto cestou
Nikdy nebudu v pořádku
Tak porušuji zvyk
Porušuji zvyk
Porušuji zvyk
Dnes v noci
Překlad z http://www.pohodar.com