IF IT BE YOUR WILL
LEONARD COHEN

If it be your will
That I speak no more
And my voice be still
As it was before
I will speak no more
I shall abide until
I am spoken for
If it be your will
If it be your will
That a voice be true
From this broken hill
I will sing to you
From this broken hill
All your praises they shall ring
If it be your will
To let me sing
From this broken hill
All your praises they shall ring
If it be your will
To let me sing

If it be your will
If there is a choice
Let the rivers fill
Let the hills rejoice
Let your mercy spill
On all these burning hearts in hell
If it be your will
To make us well

And draw us near
And bind us tight
All your children here
In their rags of light
In our rags of light
All dressed to kill
And end this night
If it be your will

If it be your will.
Lyrics from http://www.pohodar.com

POKUD TO JE TVÁ VŮLE
LEONARD COHEN

Pokud je to Tvá vůle
Pak nic víc neříkám
A můj hlas bude tichý
Jak to bylo předtím
Nic víc neřeknu
Dokud budu poslouchat
Bude se mluvit za mě
Pokud je to Tvá vůle
Pokud je to Tvá vůle
To, že hlas je skutečný
Z tohoto zborceného vrchu
Budu zpívat pro Tebe
Z tohoto zborceného vrchu
Všechno velebení Tebe, to by mělo zvonit
Pokud je to Tvá vůle
Nechat mě zpívat
Z tohoto zborceného vrchu
Všechno velebení Tebe, to by mělo zvonit
Pokud je to Tvá vůle
Nechat mě zpívat

Pokud je to Tvá vůle
Pokud je tu možnost volby
Nech naplnit řeky
Nech jásat vrchy
Nech zaplavit svým soucitem
Všechna ta planoucí srdce v pekle
Pokud je to Tvá vůle
Udělat nás dobrými

A sbliž nás
A pevně nás spoutej
Všechny Tvé děti tady
V jejich cárech světla
V našich cárech světla
Všichni oblečení k zabití
A konci této noci
Pokud je to Tvá vůle

Pokud je to Tvá vůle
Překlad z http://www.pohodar.com